Tiesību aizsardzība

Kas tiks ņemts vērā apstiprinot patērētāja prasību?

Pārdevējs izskatīs Jūsu pretenzijas un ņems vērā:

  • samazinot cenu vai atceļot pirkumu, preces nolietojumu vai labumu, ko Jūs esat guvis, lietojot preci;
  • vai preci ir uzstādījis pārdevējs un iemesls preces neatbilstībai ir nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana;
  • vai preci esat uzstādījis pats pēc nepareizas (neprecīzas) lietošanas pamācības.
Scroll Up