Darbs, pensijas

Kas veido manu pensiju?

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir galvenais vecuma pensiju veidojošais faktors, tāpēc ir svarīgi sekot tam, vai tās tiek veiktas un kādā apmērā tiek veiktas.


Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma:

Pirmais līmenis (valsts obligātā nefondētā pensiju shēma), kurā no algas tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras tiek uzskaitītas gan pensijai, gan izmaksātas šodienas pensionāriem.

Otrais līmenis (valsts fondēto pensiju shēma), kuras mērķis ir palielināt pensijas kapitālu un arī pašu pensijas lielumu, daļu no sociālajām iemaksām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū – vērtspapīros un banku depozītos.

Trešais līmenis (brīvprātīgs privātais pensiju fonds), kura mērķis ir brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumumu savai pensijai, daļu savu ienākumu ieguldot kādā no privātajiem pensiju fondiem vai uzkrājošajā apdrošināšanā.


Par pensiju sistēmu Latvijā vairāk lasiet Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.

Scroll Up