Tiesību aizsardzība

Ko patērētājs var pieprasīt?

Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, Jums ir tiesības pārdevējam pieprasīt:

  • vispirms – lai bez maksas un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci pret līguma noteikumiem atbilstošu preci (puses var vienoties);
  • ja pārdevējam nav iespējas novērst neatbilstību (nodrošināt iztrūkstošo detaļu, salabot vai tml.) vai samainīt preci, tad Jums ir tiesības pārdevējam pieprasīt arī cenas samazinājumu vai naudas atmaksu*.

*Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

 

Ja saņemat neatbilstošu pakalpojumu:

  • arī šajā gadījumā Jums vispirms ir tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs bez maksas novērš neatbilstību. Ja tas nav iespējams, Jums ir tiesības uz cenas samazinājumu vai naudas atmaksu.
Scroll Up