Uzņēmējdarbība

Kosmētikas ražošana

Kosmētikas līdzekļu ražotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas:

  • ražo kādu kosmētikas līdzekli;
  • sadarbībā ar ražotāju liek kosmētikas līdzekli izveidot vai ražot un tirgo šo kosmētikas līdzekli ar savu vārdu vai preču zīmi.

Ražotājs ir atbildīgā persona par tirgū laisto kosmētikas līdzekli un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1223/2009 noteikto prasību ievērošanu. Kosmētikas līdzekļa ražošanā ir jāievēro laba ražošanas prakse, to nosaka Regulas 8. pants.

 

Labas ražošanas prakses vadlīnijas ir noteiktas standartā EN ISO 22716:2007 (var iegādāties SIA “Latvijas standarts” vai bez maksas lasīt Standartu lasītavā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 157).

 

Normatīvajos aktos nav paredzētas atkāpes vai atšķirīgas prasības atkarībā no kosmētikas līdzekļu ražošanas apjoma, līdz ar to, ražojot kosmētikas līdzekļus, vienmēr jāievēro normatīvo aktu prasības.

 

Plašāka informācija kosmētikas ražotājiem pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē.

Scroll Up