Uzņēmējdarbība

Kredītapdrošināšana

ALTUM Eksporta kredītu garantijas

Kas tas ir?

Eksporta kredītu garantija ir finanšu instruments, kas paredzēts lai eksportētājs nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar ārvalstu darījumiem ar atliktajiem maksājumiem – darījumu partnera maksātnespējas un nemaksāšanas riski, kā arī debitora valsts politiskie riski kā arī eksporta kredītu garantija kalpo kā nodrošinājums bankas finansējumam tirdzniecības finansēšanas produktiem – faktoringam, kredītlīnijai u.c.

Ko tas risina?

Eksportējot prece un pakalpojumu, uzņēmums saskaras ar dažādiem riskiem, gan tādiem, kas saistīti ar  pircēja maksātspēju kā arī ar pircēja valsts politisko situāciju gan arī ar likviditātes problēmām, kas var rasties darījumu izpildes procesā. It īpaši aktuāli šie riski ir uzņēmējiem darījumos ar garākiem atlikto maksājumu termiņiem un ar trešajām valstīm.

 

Lai ierobežotu šos riskus tirdzniecības darījumos, uzņēmums var apdrošināt eksporta darījumus (pie privātajiem apdrošinātājiem) vai piesaistīt Altum eksporta kredītu garantiju, tādā veidā uzņēmējs samazina riskus, kas saistīti ar darījuma partneriem ārvalstīs kā arī ar debitora valsts politisko situāciju, kā arī saņem nodrošinājumu bankas finansējumam tirdzniecības finansēšanas produktiem – faktoringam, kredītlīnijai u.c.

 

Piesaistot eksporta kredītu garantiju tirdzniecības darījumiem ar atlikto maksājumu, eksportētājs samazina savus riskus, kas saistīti:

  • ar darījuma partneriem ārvalstīs – maksātnespējas un nemaksāšanas riski;
  • ar debitora valsts politisko situāciju

Kas var saņemt?

Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji eksporta darījumiem:

  • ar atlikto maksājumu līdz 2 gadiem (lauksaimniecības produktiem līdz 547 dienām);
  • līdz 2 milj. EUR vienam darījumam ar vienu debitoru.

Kas par to atbild?

Eksporta kredītu garantijas izsniedz Attīstības finanšu institūcija “Altum” valsts atbalsta programmas ietvaros.

Sīkāku informāciju un pieteikšanās iespējas skatīt: šeit

Scroll Up