Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Kultūras pieminekļi

Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskas ainavas, atsevišķas teritorijas, ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība.

 

Būt informētiem par tuvējā apkārtnē esošajiem kultūras pieminekļiem var būt gan interesanti, gan praktiski noderīgi. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā iespējams bez maksas uzzināt, kādām Latvijas ēkām, to daļām un ainavām ir piemērots kultūras pieminekļu statuss. Ja vēlaties pārbaudīt kāda konkrēta objekta statusu Rīgā, varat bez maksas izmantot arī Rīgas pilsētas būvvaldes Kultūras pieminekļu meklētāju, kurā, ievadot adresi un/vai kadastra numuru, iespējams uzzināt, vai objektam nav piešķirts kultūras pieminekļa statuss.

Scroll Up