Tiesību aizsardzība

Kur vērsties, ja neizdodas vienoties ar pārdevēju?

Ja Jums rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, to vispirms risiniet pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.

  • pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam 15 darbdienu laikā jāsniedz piekrišanu pildīt prasību vai rakstiski jāsniedz pamatotu atteikumu pildīt prasību;
  • ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nesniedz atbildi uz iesniegumu, uzskatāms, ka tas atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt Jūsu prasījumu vai Jūs neapmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, Jums ir tiesības vērsties:

Scroll Up