Ģimene, bērni

Labturība un tās pārkāpumi

Labturība ir dzīvnieka vajadzību nodrošināšana. Dzīvnieka īpašniekam ir jānodrošina, lai mājas (istabas) dzīvnieka smaka, riešana vai gaudošana netraucē mājas vai apkārtnes iedzīvotājus. Dzīvnieku labturību nosaka Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai. Šo normu ievērošanas uzraudzība ir pašvaldības policijas, kas nodrošina sabiedrisko kārtību, kompetencē.

 

Visbiežāk pašvaldības saistošajos noteikumos ir norādīts, kurās pašvaldības teritorijās aiz dzīvnieka obligāti jāsavāc ekskrementi. Tāpat var atšķirties regulējums un prasības attiecībā uz dzīvnieka vešanu pavadā vai bez tās, uzpurņiem utt.

 

Rīgas teritorijā par pārkāpumiem var ziņot, izmantojot Rīgas pašvaldības policijas lietotni, kas pieejama Android un iOS lietotājiem.

Suņa labturība

Ja turat suni telpās, tam jānodrošina pilnvērtīga ēdināšana ne retāk kā reizi dienā un vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam ūdenim. Suņiem, kuri ir vecāki par trim mēnešiem, jānodrošina vismaz 30 minūšu ilga pastaiga ne retāk kā divas reizes diennaktī.

 

Turot suni ārpus telpām piemājas teritorijā pilsētā vai ciemā, šī teritorija pilnīgi jānorobežo no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās. Sunim jābūt pieejamai būdai vai mītnei, kurā dzīvnieks var patverties nelabvēlīgos laika apstākļos. Ja suns ir pieslēgts pie ķēdes vai pavadas, tās garums nedrīkst būt mazāks par trīs metriem.

 

Ja, atrodoties sabiedriskā vietā, Jums nepieciešams atstāt suni vienu, piemēram, ja jāapmeklē veikals, kurā ieeja ar dzīvniekiem ir liegta, drīkst īslaicīgi atstāt suni vienu, ja tas ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja dzīvnieks netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.

Kaķa labturība

Kaķu saimniekam savam mīlulim jānodrošina vienmēr brīvi pieejams svaigs ūdens un pilnvērtīga barība. Ja dzīvnieks tiek turēts slēgtā telpā, kaķim jānodrošina kaķa tualete. Tāpat jānodrošina kontaktēšanās ar cilvēku vismaz reizi divās dienās.

 

Kaķis, kas ir vecāks par 6 mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts. Turklāt par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.

Mājas seska labturība

Mājas (istabas) seskam ir nodrošināma pastāvīga pieeja pilnvērtīgai barībai, svaigam ūdenim un tualetei.

 

Ja mājas (istabas) sesku tur būrī, svarīgi, lai tas neierobežo dzīvnieka fizioloģiskās vajadzības, nerada tam savainojumus un neļauj izkļūt ārpus sprosta, un dzīvniekam katru dienu nodrošina vismaz trīs stundas ilgu fizisku aktivitāti ārpus būra.

 

Ja mājas (istabas) sesks atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja īpašumā vai lietošanā esošās teritorijas, tam ir uzlikta krūšu siksna, un to ved pavadā, lai garantētu tā drošību.

Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku

Gadījumā, ja Jums radušās aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD), kā arī pašvaldības policijai vai Valsts policijai, jo par šādiem pārkāpumiem ir paredzēta ne tikai administratīvā, bet arī kriminālatbildība.

Klaiņojoši dzīvnieki

Lielākajā daļā Latvijas pilsētu ir dienesti (organizācijas), kas nodarbojas ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu konkrētās pašvaldību teritorijās, bet, iespējams, jāziņo tuvākajai dzīvnieku patversmei vai dzīvnieku aizsardzības organizācijām.

 

Atbildīgie dienesti atšķiras dažādu pašvaldību teritorijās – noskaidrojiet atbildīgo dienestu savā apkārtnē vai ziņojiet savas pašvaldības policijai.

Scroll Up