Ziņas

Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju līmenis un tā nozīme nākotnes darba tirgū

Aptaujas rāda, ka ik gadu pieaug to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka viņu digitālās prasmes būtu jāpapildina. Kas tam ir par dzinuli? Vai ikdienā un komunikācijā arvien vairāk saskaramies ar nepieciešamību prast lietot e-risinājumus, vai arī tas ir darba tirgus, kas pieprasa jaunas zināšanas?

Par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni, nepieciešamību to uzlabot, šo prasmju nozīmi, īpaši darba tirgū, kā arī par nākotnes plāniem digitālo prasmju apguves veicināšanā raidījumā “DigiTuvi” diskutēja:

  • Gatis Ozols, Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos,
  • Evita Simsone, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore,
  • Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas Departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā un
  • Līna Sarma, Riga Tech Girls pārstāve.

Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2020. gada datiem tikai 43% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamatprasmes (Eiropas Savienības vidējais rādītājs – 58%), un tikai 24% ir augstas digitālās prasmes (Eiropas Savienības vidējais rādītājs – 33%), kas Latviju ierindo zem citu Baltijas valstu un Eiropas Savienības valstu vidējā vērtējuma. Eurostat 2019. gada dati rāda, ka Latvija digitālo prasmju ziņā apsteidz vien trīs Eiropas Savienības valstis – Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju, kaut arī internets Latvijā pieejams vairāk nekā 84% fizisko personu.

Skaties raidījumu un uzzini:

  • Vai Covid-19 pandēmija ir paātrinājusi sabiedrības digitālo transformāciju?
  • Vai darba tirgū ir jūtams pieprasījums paaugstināt digitālās prasmes? Kurās profesijā digitālo prasmju pilnveide šobrīd ir īpaši būtiska?
  • Kuras sabiedrības vai profesionālās grupas visaktīvāk izmanto mūžizglītības iespējas un pilnveido savas kompetences digitālo prasmju jomā?
  • Cik pretimnākoši un gatavi iesaistīties potenciālo darbinieku digitālo prasmju veicināšanā ir uzņēmumi?
  • Un, visbeidzot, ko darīt iedzīvotājiem, kuriem nav digitālo prasmju?