Lauksaimniecība un vide

Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana

Individuāli apzīmējamos lauksaimniecības dzīvniekus –  liellopus, aitas, kazas un zirgus, un grupveida uzskaites dzīvniekus – cūkas, bišu saimes, trušus, kažokzvērus, mājputnus un savvaļas sugu dzīvniekus, kurus tur norobežotā teritorijā, nepieciešams apzīmēt un reģistrēt atbilstoši īpašiem noteikumiem.


Atļauts pārvietot, pirkt vai pārdot dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus, ja tie ir apzīmēti un reģistrēti Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācijas sistēmā.


Lai reģistrētu (piesaistītu/atsaistītu) dzīvniekus reģistrētā ganāmpulkā un novietnē, izmantojiet www.ldc.gov.lv Vienotās pieteikšanās sistēmu, kuras sadaļā “Uz novietnes žurnālu” atbilstoši situācijai paziņojiet par dzīvnieka ienākšanu ganāmpulkā (piemēram, ja tas tiek pirkts) vai izslēgšanu no ganāmpulka (piemēram, ja dzīvnieks nokauts). Turpat varat paziņot arī par dzīvnieku atnešanos un apzīmēšanu. Par ganāmuplka un novietnes reģistrēšanu vairāk lasiet sadaļās “Ganāmpulka reģistrēšana” un “Dzīvnieku novietnes reģistrēšana”.


Individuālos dzīvnieku identifikācijas līdzekļus izgatavo un izsniedz Lauksaimniecības datu centrs (LDC).


  • Par Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un citu notikumu paziņošanu LDC atbilstoši normatīvajiem aktiem ir atbildīgs dzīvieku īpašnieks, kurš to var veikt pats vai nozīmēt pilnvaroto personu, piemēram, pārraugu, veterinārārstu vai fizisku personu, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību vērtēšanas un pārraudzības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  • Lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējumam ir jābūt redzamam, skaidri salasāmam, tas nedrīkst traucēt dzīvnieka labsajūtai un kaitēt tā veselībai.
  • Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļus – krotālijas (arī elektroniskās krotālijas) vai transponderus izsniedz LDC atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam cenrādim. Īpašnieks vai turētājs papildus var izmantot arī citu lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējumu, nodrošinot, ka tas neskar obligāto apzīmēšanas līdzekli un neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.

Identifikācijas jeb apzīmēšanas līdzekļus (krotālijas) liellopiem, aitām, kazām un cūkām, briežiem vai mikročipus zirgiem un mājas (istabas) dzīvniekiem varat pasūtīt elektroniski, izmantojot LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS). Detalizēta informācija par pasūtījuma veikšanu pieejama LDC videomateriālā.


Identifikācijas līdzekļus varat pasūtīt arī telefoniski. Pasūtot jāzina ganāmpulka numurs un informācija par pasūtījumu (kāda veida krotālijas nepieciešamas).

Apmaksu jāveic tikai pēc rēķina saņemšanas no LDC, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru.


14 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas, saskaņā ar izvēlēto piegādes kanālu, LDC izsniedz lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļus. Plašāka informācija par lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas līdzekļiem katrai sugai pieejama LDC tīmekļa vietnē. Tāpat LDC tīmekļa vietnē pieejama detalizētāka informācija par lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtīšanu.


Par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (datus par apzīmēšanas datumu, identifikācijas numuru u.c.) ir nepieciešams paziņot LDC septiņu dienu laikā pēc notikuma. To varat ērti izdarīt izmantojot  LDC Elektroniskās ziņošanas ievades sistēmu (EZIS).


Lai kļūtu par EZIS lietotāju, ganāmpulka īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai nepieciešams LDC iesniegt iesniegumu. LDC tīmekļa vietnē sadaļā “Veidlapas un iesniegumu aizpildīšanas kārtība” sameklējiet un aizpildiet veidlapu “Ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegums EZIS lietošanai (par reģistrēto dzīvnieku datu bāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību)” .


Aizpildītu iesniegumu varat iesniegt:

Pēc dzīvnieka apzīmēšanas, tam tiek piešķirts savs identifikācijas numurs. Publiska informācijas apskate par individuāli apzīmētiem un reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, zirgiem) un mājas (istabas) dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem) ir pieejama  LDC Dzīvnieku reģistrā.


Ievadot dzīvnieka individuālo identifikācijas numuru, piemēram, LV020615014895, varat apskatīt par to pieejamo informāciju.

Scroll Up