Lauksaimniecība un vide

Lauksaimniecības dzīvnieku labturība un veterinārā uzraudzība

Lauksaimniecības dzīvnieku turētajam ir jāievēro labturība (dzīvnieku turēšanas un veterinārā aprūpes prasības), kas ir saistītas gan ar iegūtās dzīvnieku izcelsmes produkcijas kvalitāti, gan ar ētikas principiem. Ar dažādiem lauksaimniecības dzīvniekiem piemērotajām labturības prasībām varat iepazīties Zemkopības ministrijas (ZM) tīmekļa vietnē.


Prasības paredz obligāti veicamos izmeklējumus un vakcinācijas novietnē, kas ir pielāgotas katrai lauksaimniecības dzīvnieku sugai. To nosaka Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plāns, kurš tiek aktualizēts katru gadu.


Lauksaimniecības datu centra (LDC) Publiskajā datu bāzē, pēc atbilstošiem kritērijiem (perioda, novietnes numura, teritorijas, dzīvnieka ID un slimības) varat pārbaudīt informāciju par Jūsu novietnē turēto liellopu, aitu, kazu un zirgu obligāti veicamajiem izmeklējumiem.


Ja nodarbojaties ar cūkkopību, tad būtiski ņemt vērā Āfrikas cūku mēra (ĀCM)  izplatības tendences un ierobežošanas pasākumus.


Ir noderīgi zināt, kā pareizi rīkoties ar kritušajiem (mirušajiem) dzīvniekiem. Dzīvnieku līķu savākšana, transportēšana un likvidēšana ir jāuztic Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrētiem savācējuzņēmumiem.


Ievērojot ganāmpulka un novietnes reģistrēšanas un uzturēšanas noteikumus, saimniecībai jābūt gatavai savā novietnē pieņemt PVD pārstāvjus, lai tie pārbaudītu, vai viss atbilst prasībām. Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu pārbaužu biežumam ir savi kritēriji, taču katra novietne ir pakļauta noteiktām obligātajām pārbaudēm.


LDC tīmekļa vietnē iespējams uzzināt informāciju par noteiktajiem veterinārajiem ierobežojumiem novietnei vai produkcijai.


  • Vietnes sadaļā Dzīvnieku pārvietošanas aizliegumi , ievadot informāciju par novietni, dzīvnieku un teritoriju, varat pārbaudīt, vai ir informācija par dzīvnieku kustības aizliegumiem.
  • Sadaļā Produkcijas realizācijas aizliegumi varat pārbaudīt, vai novietnei ir piemēroti produkcijas (piena, gaļas, olu, medus u.c) realizācijas aizliegumi. Turpat varat pārbaudīt lauksaimniecības dzīvnieku novietnes veselības statusu  (statusi apliecina, ka novietne ir brīva no noteiktām infekcijas slimībām vai arī, ka ir konstatētas kādas slimības).
Scroll Up