Lauksaimniecība un vide

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšana un pārvietošanas reģistrēšana

Lopkopības uzņēmuma saimnieciskā darbība ir grūti iedomājama bez dzīvnieku pārvadājumiem. Tie tiek pārvietoti no novietnes uz novietni, uz kautuvi, sacensībām, eksportēti u.c. Pārvadājot lauksaimniecības dzīvniekus, nepieciešams ievērot dažādus noteikumus un darbības, piemēram, par dzīvnieku pārvietošanu  Lauksaimniecības datu centram (LDC) ir jāpaziņo 7 dienu laikā.

 

Skaidrojoša informācija par noteikumos noteikto prasību piemērošanu attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un pārvietošanu.

 

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadājumi var būt tuvie (pārvadājumi līdz 8 stundām) un tālie (pārvadājumi virs 8 stundām, ieskaitot ārpus Latvijas un Eiropas Savienības (ES)). Ikvienam, kurš nodarbojas ar dzīvnieku pārvadāšanu, ņemot vērā pārvadājuma veidu, ir jābūt:

  • atbilstošam transporta līdzeklim (tālo pārvadājumu gadījumā jābūt transporta līdzekļa atbilstības sertifikātam);
  • pārvadātāja atļaujai (nav nepieciešama, ja dzīvniekus pārvadā attālumā līdz 65 km no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai);
  • autovadītājam jābūt ar kvalifikācijas sertifikātu, un plānojot pārvadājumu, kas ilgāks par 8 stundām – arī pārvadājuma žurnālam.

 

Ar plašāku informāciju varat iepazīties Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) tīmekļa vietnē un normatīvajos aktos par dzīvnieku pārvadāšanu.

 

Pārvadājot dzīvniekus starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un uz trešajām valstīm, nepieciešams arī veterinārais (veselības) sertifikāts.

 

Informāciju par dzīvnieku pārvadāšanu un pārvietošanu drīkst paziņot dzīvnieka īpašnieks vai turētājs (turētājs nav tiesīgs paziņot īpašumtiesību maiņu).

 

Ja lauksaimniecības dzīvniekus pārvietojat no vienas novietnes uz citu un/vai notiek dzīvnieka īpašnieka maiņa, 7 dienu laikā pēc dzīvnieka pārvietošanas paziņojiet par to Lauksaimniecības datu centram (LDC):

  • izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) (elektroniska paziņošana par dzīvnieka “Kustība” novietnē iespējama, ja pieeja sistēmai ir gan dzīvnieka nosūtītājam, gan saņēmējam);
  • aizpildot Dzīvnieku kustības ziņojumu, kura eksemplārus katrai no iesaistītajām pusēm (nosūtītājam un saņēmējam) jāiesniedz:
  •  

  • Dzīvnieku kustības ziņojumus drīkst parakstīt tikai Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā paraksttiesīga persona.

 

Svarīgi! Nedrīkst pārvadāt dzīvniekus, kas nespēj piecelties vai balstīt svaru uz visām kājām!

 

PVD tīmekļa vietnē uzziniet, kā novērtēt dzīvnieka atbilstību transportēšanai.

Scroll Up