Lauksaimniecība un vide

Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana

Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana ir lauksaimniecības produktu ražošana, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai un videi, vienlaikus veicot pasākumus augu aizsardzības nodrošināšanai. Integrētās augu aizsardzības pamatā ir regulāra kultūraugu apsekošana sezonas laikā – monitorings.

 

Nosacījumus, kas jāievēro lauksaimniecības produktu integrētajiem audzētājiem, nosaka  Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”.

 

Lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā jāievēro šādi principi:

 

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

 

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā ir jāreģistrējas gadījumos, ja Jūs vēlaties::

  • par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem (dārzeņiem, kartupeļiem, augļkoku un ogulāju produkciju) saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumus, vai
  • produktu marķējumā iekļaut nacionālās pārtikas shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, “Zaļā karotīte”), kā arī
  • piedalīties programmā “Piens un augļi skolai”.

Kā reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā?

 

Lai reģistrētos reģistrā, Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz Iesniegums personas iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

 

Iesniegumu var iesniegt :

 

Plašāka informācija pieejama:

Scroll Up