Ģimene, bērni

Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana

Daudzi kopīgi laulībā aizvadīti gadi ir svinību cienīgs notikums, tāpēc nereti pašvaldības sniedz savu artavu pāru godināšanā. Piemēram, dzimtsarakstu nodaļu telpās iespējams pieteikt ceremoniju ar kāzu jubilāru sveikšanu.


Pasākumu varat pieteikt, vēršoties savas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā ar iesniegumu, uzrādot laulības apliecību un pieteicēja personu apliecinošu dokumentu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski dzimtsarakstu nodaļai, izmantojot e-adresi, vai uz oficiālo e-pasta adresi. Tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu). Iesniegumu var iesniegt arī laulāto bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi.


Ar dzimtsarakstu nodaļu jums būs jāvienojas par ceremonijas norises datumu un laiku. Jubilejas ceremonijas organizēšana dzimtsarakstu iestādes telpās ir maksas pakalpojums, kura izcenojumu nosaka katras pašvaldības saistošie noteikumi. Par organizatoriskajām iespējām un izmaksām interesējieties savas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

Scroll Up