Ģimene, bērni

Laulības noslēgšana un šķiršana

Informācija atjaunota: 13.05.2021.

Latvijas normatīvo aktu izpratnē laulība ir reģistrēta savienība starp vīrieti un sievieti, kuru valsts juridiski aizsargā. Laulība ir dzīves situācija, kura, pirmkārt, vērš laulāto uzmanību uz kopīgu ģimenes dzīvi. Tomēr partneriem der atcerēties, ka laulība ir ne tikai emocionāli nozīmīgs mīlestības apliecinājums, bet arī civiltiesisks akts, kas paredz likumos atrunātas laulāto tiesības un pienākumus. Apraksta turpinājumā lasiet, kādus elektroniskos pakalpojumus varat izmantot laulības noslēgšanas un šķiršanas kontekstā.

Saderināšanās

Saderināšanās ir savstarpējs solījums savienoties laulībā, tomēr tā nedod tiesības prasīt tiesas ceļā laulības noslēgšanu.   Civillikumā ir noteikts, ka,...

Laulības noslēgšana

Tiesības salaulāt personas ir dzimtsarakstu nodaļu amatpersonām vai Civillikumā norādītajiem konfesiju garīdzniekiem. Salaulāšana netiek veikta, ja ir zināmi šķēršļi laulības...

Elektroniska dokumentu pieprasīšana

Ja nepieciešams saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu, portālā Latvija.lv izmantojiet e-pakalpojumu "Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra...

Laulība un nereģistrēta kopdzīve

Starp laulību un nereģistrētu kopdzīvi pastāv tiesiskās aizsardzības atšķirības. Nereģistrētai kopdzīvei nav paredzēta īpaša aizsardzība, turpretī laulībai ir. Piemēri: Ja...

Laulības noslēgšana ārzemēs un ārzemnieka tiesības laulāties Latvijā

Laulības noslēgšana ārzemēs Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā...

Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana

Daudzi kopīgi laulībā aizvadīti gadi ir svinību cienīgs notikums, tāpēc nereti pašvaldības sniedz savu artavu pāru godināšanā. Piemēram, dzimtsarakstu nodaļu...

Uzvārda maiņa pēc laulības noslēgšanas

Iesniedzot pieteikumu laulības reģistrācijai, Jums ir jāizdara izvēle par savu uzvārdu pēc laulības noslēgšanas. Iesniegumā minētie uzvārdi tiks norādīti laulības...

Laulības šķiršana

Laulības šķiršana pie notāra Ja ar laulāto partneri par šķiršanos esat vienisprātis un jums nav nesaskaņu par mantas sadali un...

Scroll Up