Tiesību aizsardzība

Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos

Publicēts: 27.11.2019.

 

Valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju radītie e-risinājumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem rada arvien plašākas iespējas piedalīties sabiedrības dzīves un valsts pārvaldes procesu uzlabošanā. Līdzdalības iespējas nodrošina mijiedarbību un komunikāciju starp sabiedrību un valsts pārvaldi, veicina cilvēkos atbildīgu attieksmi un attīsta valsti kopumā. Tāpēc ir īstais laiks, kad no skatītāja kļūt par dalībnieku!

 

Arī tad, ja vēl neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, Jums ir vairākas iespējas, kā piedalīties sabiedrības un valsts dzīves uzlabošanā.

 

Savukārt no 18 gadu vecuma Jūs iegūstat balstiesības, kas Jums ļauj piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldības vēlēšanās, kā arī parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) reģistrētām iniciatīvam.

Sabiedrības iniciatīvu iesniegšana un parakstīšana

Lai paplašinātu iedzīvotāju līdzdalību likumdošanā, Saeima ir paredzējusi, ka ne mazāk kā 10 000 pilsoņu var vērsties tajā ar Kolektīvo iesniegumu. Līdzdalības...

Saeimas sēžu un Ministru kabineta sēžu tiešraides

Saeimas sēžu videotranslācijas Ikviens var sekot līdzi Latvijas likumdevēja – Saeimas, lēmumu pieņemšanai. Kārtējās Saeimas sēdes parasti notiek reizi nedēļā...

Valsts pārvaldes pakalpojumu novērtēšana un uzlabošana

Lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāti, ļoti nozīmīga ir sabiedrības iesaiste. Iedzīvotāji ir aicināti informēt Valsts kanceleju par...

Vides aizsardzība

Ziņošana par pārkāpumiem pret vidi Ja Jums rūp apkārtējā vide – dabas aizsardzība un piesārņojuma mazināšana, varat savā viedtālrunī lejupielādēt...

Publiskās apspriešanas Jūsu dzīvesvietas tuvumā

Lai nodrošinātu, ka valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi ir sabiedrības interesēs, iedzīvotājiem tiek garantētas līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanas procesā....

Drošības veicināšana

Drošība internetā Lai izglītotu un informētu sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinātu iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā, ir...

Esiet valodas draugs!

Ja pamanāt iespējamu valsts valodas pārkāpumu un vēlaties par to ziņot, vai tieši pretēji – vēlaties uzslavēt latviešu valodai draudzīgu...

Līdzdalības iespējas savā pašvaldībā

Katras pašvaldības interesēs ir pulcēt ap sevi aktīvus jauniešus, tāpēc tās parasti nodrošina dažādas jaunatnes līdzdalības iespējas savas pilsētas vai...

Scroll Up