Tiesību aizsardzība

Līdzdalības iespējas savā pašvaldībā

Katras pašvaldības interesēs ir pulcēt ap sevi aktīvus jauniešus, tāpēc tās parasti nodrošina dažādas jaunatnes līdzdalības iespējas savas pilsētas vai novada mērogā. Par konkrētām iespējām un aktivitātēm Jūs varat uzzināt  savas pilsētas vai novada domē, vai pagasta pārvaldē klātienē, kā arī meklējot informāciju tīmekļa vietnēs.

 

Piemēram, informāciju par jaunatnes līdzdalības iespējām Rīgā varat atrast Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē, sadaļā “Svarīgi”, izvēloties aktuālo pasākumu un projektu programmu.

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments organizē konkursus, kuros paredzētas dalības iespējas arī jauniešiem. Piemēram, Jūs varat piedāvāt savus projektus sporta, jaunatnes darba, sabiedrības integrācijas un citās jomās. Iepazīties ar izsludinātajiem konkursiem un rast sev piemērotāko Jūs varat departamenta tīmekļa vietnē, sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

Scroll Up