Lauksaimniecība un vide

Lopkopība

Informācija atjaunota: 18.06.2021.

 

Lopkopība ir lauksaimniecības nozare, kas ietver mājdzīvnieku audzēšanu, lai iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus. Izšķir vairākus lopkopības veidus – piena lopkopību, aitkopību, cūkkopību, putnkopību,  zirgkopību, biškopību un zvērkopību. Nodarbošanās ar lopkopību prasa specifiskas zināšanas un prasmes, normatīvo regulējumu ievērošanu, un arī ievērojamu laika patēriņu. Tāpēc iespēja daudzas formalitātes kārtot elektroniski  ir izdevīga.

 

Dzīvniekiem, kas tiek pirkti un pārdoti, jābūt Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģistrētā ganāmpulkā un novietnē. Tātad – ja esat nolēmuši iegādāties vai pārdot lauksaimniecības dzīvniekus, bišu saimes, zivju dīķus, akvakultūru audzētavas, trušus, nutrijas, kažokzvērus vai savvaļas dzīvniekus – Jums ir jābūt reģistrētam ganāmpulkam un novietnei.

Ganāmpulka reģistrēšana

Ja Jūsu īpašumā ir nonācis lauksaimniecības dzīvnieks, Jums jāievēro valsts izvirzītie noteikumi par šo dzīvnieku pareizu aprūpi, reģistrēšanu un ar...

Dzīvnieku novietnes reģistrēšana

Pirms lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas ar ganāmpulka reģistrēšanu vien nepietiek, ir jāreģistrē arī novietne, kurā tie tiks turēti. Vienam ganāmpulkam var būt...

Ganāmpulka un dzīvnieku novietnes datu maiņa vai likvidācija

Laika gaitā lopkopībā rodas izmaiņas ganāmpulka sastāvā un novietnēs. Nepieciešamības gadījumā varat papildināt vai mainīt reģistrētos datus par ganāmpulku un...

Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana

Individuāli apzīmējamos lauksaimniecības dzīvniekus –  liellopus, aitas, kazas un zirgus, un grupveida uzskaites dzīvniekus – cūkas, bišu saimes, trušus, kažokzvērus,...

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšana un pārvietošanas reģistrēšana

Lopkopības uzņēmuma saimnieciskā darbība ir grūti iedomājama bez dzīvnieku pārvadājumiem. Tie tiek pārvietoti no novietnes uz novietni, uz kautuvi, sacensībām,...

Lauksaimniecības dzīvnieku nokaušana

Vairums lauksaimniecības dzīvnieku tiek audzēti un turēti produkcijas ieguvei, ko patērē cilvēki. Dzīvnieku aizsardzības likums paredz vairākas normas, kas jāievēro lauksaimniecības dzīvnieku...

Lauksaimniecības dzīvnieku labturība un veterinārā uzraudzība

Lauksaimniecības dzīvnieku turētajam ir jāievēro labturība (dzīvnieku turēšanas un veterinārā aprūpes prasības), kas ir saistītas gan ar iegūtās dzīvnieku izcelsmes...

Citu sugu dzīvnieku reģistrēšana un notikumu paziņošana

Tāpat kā liellopus, cūkas un citus biežāk sastopamos lauksaimniecības dzīvniekus, arī citu sugu lauksaimniecības dzīvniekus (mājputnus, kažokzvērus, briežus, kamieļu dzimtas dzīvniekus u.c)...

Dzīvnieku izcelsmes produktu realizācija

Dzīvnieku izcelsmes produkcijas realizācija prasa pievērst uzmanību konkrētām prasībām. Katrai dzīvnieku izcelsmes produktu kategorijai ir savi realizācijas nosacījumi. Piena realizācija...

Scroll Up