Ģimene, bērni

Mājdzīvnieka iegāde un pārdošana

Pastāv vairākas iespējas iegūt īpašumā mājdzīvnieku – paņemt to no kāda pazīstama cilvēka, iegādāties no dzīvnieku kluba, ar sludinājumu palīdzību vai pieņemt no patversmes.

 

Iegādājoties mājas mīluli, neaizmirstiet noformēt pirkšanas – pārdošanas līgumu, lai būtu pārliecināts, ka dzīvnieka iegāde ir likumīga un Jūsu patērētāja tiesības ir aizsargātas.

 

Vairums šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju saviem biedriem izsniedz standarta līgumus, kas gan ir papildināmi pēc līguma slēdzēju pušu vienošanās. Ja gatava līguma nav, tad vienošanos varat uzrakstīt arī pats.

 

Iegādājoties dzīvnieku, neaizmirstiet paņemt no dzīvnieka iepriekšējā īpašnieka ar dzīvnieku saistītos dokumentus – vakcinācijas apliecību vai pasi, kas ir obligāta prasība, tirgojot dzīvniekus.  Šajā dokumentā noteikti jābūt ierakstītam dzīvnieka vecumam, sugai, dzimumam, krāsai un vakcinēšanas datumam, kā arī mikročipa numuram. Mājas (istabas) dzīvniekam nav nepieciešami abi šie dokumenti – abos dokumentos ir paredzēts fiksēt dzīvniekam veiktās vakcinācijas.

 

Atšķirība ir tajā, vai ar dzīvnieku paredzēts ceļot ārpus valsts robežām: ja jā, tad nepieciešama pase, ja nē, tad pietiek ar vakcinācijas apliecību. Ja iepriekš minēto dokumentu nav, esiet ļoti piesardzīgs, jo pats uzņemsieties risku par to, ka dzīvnieks var neizrādīties konkrētās šķirnes, var būt slims, ka pārdevējs var nebūt īpašnieks utt.

 

Lauksaimniecības datu centra tīmekļa vietnē pieejama informācija par reģistrētajām šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām.

 

Vēl viena istabas dzīvnieka iegūšanas iespēja ir suņa vai kaķa izvēlēšanās no dzīvnieku patversmes. Par adopcijas noteikumiem, prasībām un izdevumiem vaicājiet sev interesējošajā patversmē.

 

Ja vēlaties nodarboties ar dzīvnieku audzēšanu un tirgošanu, jāveic saimnieciskās darbības reģistrācija. Saimniecisko darbību var reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Reģistrēt saimniecisko darbību ir iespējams arī klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID karte) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu. Par iespējam reģistrēt uzņēmumu vairāk lasiet sadaļā Uzņēmuma reģistrēšana.

 

Neatkarīgi no tā, vai dzīvniekus pavairo sev vai tirdzniecībai ir jāievēro noteikti nosacījumi – dzīvnieka īpašniekam jābūt apmācītam dzīvnieku labturības jomā un saņēmušam apmācību apliecinošu dokumentu (vai ar esošu atbilstošu izglītību veterinārmedicīnas, bioloģijas vai kinoloģijas jomā), jāievēro atsavināšanas nosacījumi, jānodrošina, ka gada laikā nav vairāk kā viens mazuļu metiens u.c. prasības, kā arī jāievēro mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi, kā arī nedrīkst pieļaut dzīvnieku nekontrolētu vairošanos.

Scroll Up