Mājražotājiem  formalitātes ātrāk nokārtot elektroniski

Mājražotājiem  formalitātes ātrāk nokārtot elektroniski

Informācija medijiem 31.05.2019.

Latvijā arvien populārāka kļūst ražošana mājās jeb mājražošana – gan hobija, gan nopietnas ražošanas līmenī. Mājražotāji piedāvā savu produkciju praktiski jebkurai vajadzībai – sākot ar pārtikas produktiem un dzērieniem, līdz smalkiem un unikāliem dizaina priekšmetiem. Ja plāno nodarboties ar mājražošanu, noteikti izpēti nozari regulējošos normatīvos aktus, lai būtu pārliecināts, ka saražotā produkcija ir droša patēriņam un uzņēmējdarbība – likumīga.

 Daudzas formalitātes mājražošanas darba organizēšanai ir veicamas elektroniski, turklāt, mājražotājiem ir iespējams izmantot atvieglotus noteikumus gan uzņēmuma reģistrēšanai, gan nodokļu maksāšanai, kas palīdzēs veiksmīgāk iesākt jauno nodarbošanos.

Plašāka informācija par elektroniskajiem pakalpojumiem, kas var palīdzēt mājražotājiem, lasāma vietnē mana.latvija.lv dzīves situācijas aprakstā “Ražošana mājas apstākļos”.

Kā reģistrēt savu saimniecisko darbību?

Ja vēlies nodarboties ar pārtikas mājražošanu vai amatniecību, ir divas iespējas, kā reģistrēt savu saimniecisko darbību – kļūt par komersantu, reģistrējot uzņēmumu, vai reģistrēties kā fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam.

Uzņēmuma reģistrāciju iespējams veikt elektroniski, portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. Par uzņēmuma reģistrāciju jāsamaksā valsts nodeva. To varēsi izdarīt e-pakalpojuma izpildes laikā. Ja uzņēmuma reģistrēšana pilnībā veikta elektroniski, tad valsts nodeva ir jāmaksā mazāka 90% apmērā. Vairāk par uzņēmuma dibināšanu, uzņēmējdarbības formām un to atšķirībām lasi dzīves situācijā Uzņēmējdarbības uzsākšana.

Mājražošanas uzņēmējdarbības forma var būt arī saimnieciskās darbības veicējs. Tādā gadījumā uzņēmums nav jādibina, bet jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID karti) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu. Vairāk informācijas par saimnieciskās darbības veikšanu lasi VID mājaslapā.

Izvēlies nodokļu un darba algas samaksas veidu

Mājražotājiem un amatniekiem ir iespēja izmantot dažādus nodokļu maksāšanas veidus, izvēloties savai darbībai piemērotāko.

Piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka reģistrācija VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā nav nepieciešama, ja ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība 12 mēnešu laikā nepārsniegs noteiktu apmēru. Vairāk informācijas par PVN maksāšanu lasi VID tīmekļa vietnē.

Amatnieki un mājražotāji var izvēlēties maksāt patentmaksu – tas ir vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību. Vairāk par patentmaksu un maksāšanas nosacījumiem lasi VID tīmekļa vietnē un metodiskajā materiālā. Savukārt Ministru kabineta noteikumos vari iepazīties ar to profesiju sarakstu, kas var izmantot patentmaksu, kā arī ar kārtību, kādā piemērojama patentmaksa un patentmaksas apmēri.

Iespējas iegādāties VID patentu ir uz vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai uz vienu gadu. Patentmaksas apmērs atkarīgs no pašvaldības teritorijas, kurā veiksi saimniecisko darbību un no plānotās darbības ilguma. Patentmaksas maksāšanai pieteikumu var iesniegt, izmantojot VID EDS sadaļu “Dokumenti”.

Ja mājražotājs ir saimnieciskās darbības veicējs, tad nodokļus maksā no ienākumiem (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vispārējā kārtībā. Saimnieciskās darbības veicēja darba alga ir personīgām vajadzībām izņemtie naudas līdzekļi.

Ja esi nodibinājis uzņēmumu, samaksu par savu darbu vari saņemt kā darba algu, noformējot sevi kā darbinieku savā uzņēmumā ar darba līgumu, kurā atrunāts samaksas apjoms, vai arī kā uzņēmuma īpašnieks saņemot dividendes no uzņēmuma peļņas.

Ja savā uzņēmuma nodarbini vēl kādu personu, noderīgu informāciju atradīsi vietnes mana.latvija.lv dzīves situācijas aprakstā Darbinieku pieņemšana darbā.

 Kā aizsargāt savu produkciju no atdarinājumiem?

 Mājražošanā liela nozīme ir uzņēmuma vai produkta nosaukumam, kas nākotnē var tapt par zīmolu. Lielākoties pircēji atceras tieši zīmolu, tādēļ rūpīgi pārdomā, kādu nosaukumu izvēlēties. Lai novērstu iespēju kādam negodīgam ražotājam atdarināt tavas produkcijas zīmolu, to vari reģistrēt kā preču zīmi. Preču zīme var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko uzņēmums var veicināt savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību. Ar reģistrāciju, preču zīmes īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības – ekskluzīvas tiesības uz zīmes lietošanu tikai konkrētajam zīmes īpašniekam.

Preču zīmes reģistrē saskaņā ar likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Vairāk par preču zīmēm un to reģistrācijas procesu lasi Latvijas Republikas Patentu valdes tīmekļa vietnē. Patentu valdes tīmekļa lapā arī pieejamas datu bāzes, kurās vari pārliecināties, vai tavu iecerēto nosaukumu kāds cits jau nav reģistrējis.

Turpat, Patentu valdē vari arī reģistrēt savu dizainparaugu – amatniecības vai rūpniecības izstrādājuma formu, krāsu salikumu un zīmējumu uz izstrādājuma virsmas, iepakojumu, grafiskus simbolus, zīmējumus un burtveidolus.

Atbalsta iespējas

Amatniekiem un mājražotājiem ir iespēja saņemt publisko finansējumu, kā arī pieteikties programmās un projektos darbības uzsākšanai, atbalstam vai attīstībai. Plašāku informāciju par publiskā finansējuma saņemšanas iespējām var saņemt pie lauku attīstības konsultantiem jebkurā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vai Valsts lauku tīkla filiālē visā Latvijā. Informācija atrodama Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnēs.
Papildu informācija:

Vita Krieviņa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

 

Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://mana.latvija.lv/.

 

 

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.