Veselība

Maksas un valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi un to saņemšana

To, kā pieteikties uz ārstu speciālistu konsultācijām vai izmeklējumiem, jautājiet ģimenes ārstam.

 

Lai noskaidrotu, kur var saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (maksājot tikai pacienta iemaksas), Jums jānoskaidro, vai Jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu. Par to var uzzināt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē pieejamajā līgumiestāžu sarakstā. Tur pieejama informācija par ārstniecības iestādēm un tajās strādājošajiem ārstiem, kuri sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī informācija par ārstiem, kuri ir tiesīgi izrakstīt valsts kompensējamos medikamentus.

 

Lai saņemtu valsts apmaksātus ambulatoros, stacionāros vai laboratoriskos veselības aprūpes pakalpojumus, Jums nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījums. Ja esat saņēmis nosūtījumu, varat vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, kura sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu.

 

Pakalpojums, kas netiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojums. Katrā ārstniecības iestādē ir pieejams pakalpojumu cenrādis, kam jābūt novietotam pacientiem redzamā vietā, bieži tas atrodams iestādes tīmekļa vietnē. Sīkāka informācija par iedzīvotāju grupām, kurām pienākas pakalpojumu maksas atvieglojumi, pieejama Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Jums ir iespēja pieprasīt informāciju par saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksām (gan valsts apmaksātajiem, gan apdrošinātāju un paša apmaksātajiem pakalpojumiem) par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām, portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “Medicīnas pakalpojumu izmaksas”.

 

Lai uzzinātu, kuras ārstniecības iestādes sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un kur tos var saņemt ātrāk, varat apmeklēt interneta vietni rindapiearsta.lv. Gaidīšanas laiks dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs un, ja valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanai vienā ārstniecības iestādē jāgaida rindā, Jums ir tiesības vērsties citā iestādē, kurā gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka. Vietnē pieejamā informācija ir informatīva rakstura un tiek atjaunota katru mēnesi.

 

Informācija par bērnu vakcinācijām, tai skaitā vakcinācijas kalendāru un valsts apmaksātajām vakcinācijām bērniem, atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē.

 

Informācija par visām reģistrētām ārstniecības iestādēm ir pieejama Ārstniecības iestāžu reģistrā, savukārt informācija par reģistrētām ārstniecības personām/ārstniecības atbalsta personām Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

 

Ja Jūs (Jūsu bērni vai aizbilstamie) gaidāt rindā uz valsts sociālo pakalpojumu (piemēram, pabalstu) saņemšanu, vai esat iesniedzis iesniegumu sociālo pakalpojumu saņemšanai, rindas un iesnieguma statusu varat pārbaudīt Labklājības ministrijas e-pakalpojumā:

Scroll Up