Uzņēmējdarbība

Maksātnespēja

Uzņēmuma dzīves ciklā pastāv vairāki iespējamie attīstības posmi, viens no šādiem posmiem ir finansiālās grūtības, proti, situācija, kad komersants vairs nespēj pildīt savas saistības pret kreditoriem un, izmantojot visus pieejamos mehānismus finansiālo grūtību risināšanai, nākas secināt, ka uzņēmuma parādsaistību slogs ir pārāk liels.

Šādā gadījumā ir jārīkojas savlaicīgi un apzinīgi – situācija jārisina ar juridiskās personas maksātnespējas procesu. Ļoti būtiski ir nevilcināties un iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, jo tikai tā būs iespējams pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus, kā arī nodrošināt aktīvu atgriešanos ekonomiskajā apritē.

Vairāk par maksātnespējas procesu varat uzzināt Maksātnespējas kontroles dienesta vietnē un dzīves situācijas aprakstā Maksātnespējas procedūras.

Scroll Up