Lauksaimniecība un vide

Man piederošās lauksaimniecības zemes un meža uzturēšana

Informācija atjaunota: 18.06.2021.

 

Lauksaimniecības zeme un mežs ir vērtīgs resurss, kurā ieguldīt līdzekļus, izmantot dažādiem nolūkiem, gūt peļņu, bet, pirmkārt, lauksaimniecības zeme un mežs ir īpašums, kuru tā īpašniekam ir pienākums apsaimniekot, veikt dažādus maksājumus un pildīt citus ar lauksaimniecības zemi un mežu saistītos pienākumus, vienlaikus nodrošinot, ka tiek saglabāta labvēlīga vide pārējai sabiedrībai.

Informācija par zemi un īpašumu

Izmantojot e-pakalpojumus un elektroniski pieejamos informācijas resursus, iedzīvotāji var iepazīties ar noderīgu informāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv (portāls Latvija.lv),...

Lauksaimniecības zemes kopšana

Izciršana un uzturēšana Ja Jūsu īpašumā ir zeme, kas reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, un vēlaties no tās novākt koku vai...

Man piederoša meža apsaimniekošana

Meža īpašnieka pienākums ir sev piederošam mežam veikt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībā. Meža...

Maksājumi un finansiāls atbalsts

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa Izmantojot e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, Jūs varat apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par saviem vai citai...

Īpašumu apgrūtinājumi

Elektrolīniju aizsargjoslas, servitūta ceļš un daudzi citi apgrūtinājumi samazina nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Ja ir zemāka kadastrālā vērtība, attiecīgi mazāks...

Robežas

Ikviena zemes īpašnieka pienākums ir zināt un arī uzturēt savā īpašumā esošo zemes vienību robežas. Zemes īpašums sākas un beidzas tur,...

Scroll Up