Mājoklis, pārcelšanās

Man piederošo dzīvojamo ēku un telpu uzturēšana

Publicēts: 11.01.2019.

 

Ikvienam dzīvojamās ēkas un dzīvokļa īpašniekam pieejami pakalpojumi, kas var palīdzēt veikt ar nekustamo īpašumu saistītās darbības, piemēram, apmaksāt nekustamo īpašuma nodokli, saņemt koku ciršanas atļauju, uzstādīt žogu utt. Ja jums pieder nekustamais īpašums – būve vai telpa, ar dažādu pakalpojumu, tostarp e-pakalpojumu, palīdzību, varat iegūt ne tikai noderīgu informāciju, bet arī nokārtot dažādas formalitātes, saņemt atļaujas un nomaksāt nodokļus.

Informācija par manu nekustamo īpašumu

Lai saņemtu informāciju par savu Zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu, apmeklējiet nekustamā īpašuma datorizēto zemesgrāmatu vietnē www.zemesgramata.lv un tās e-pakalpojumu “Mani...

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ir obligāts maksājums, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Ar NĪN apliek zemi,...

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem faktoriem. Taču, ne visus objektam noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā...

Dzīvesvietas deklarēšana

Deklarējiet savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu bez maksas elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, vai...

Mājokļa atjaunošana

Ja plānots mājoklī veikt remontu, saskaņošana ar būvvaldi nav nepieciešama tikai gadījumā, ja tiek veikts kosmētiskais remonts, taču ir būtiski...

Koku stādīšana un ciršana

Stādīšana pie robežas ar citiem īpašumiem Koku stādīšanai savā īpašumā nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Saskaņošana ar būvvaldi, būtu nepieciešama tikai...

Teritorijas tīrība, kārtība un apsaimniekošana

Ja Jums pieder nekustamais īpašums, kas robežojas ar publiskas lietošanas teritoriju, jārūpējas, lai tā apkārtne būtu tīra un droša. Likuma...

Scroll Up