Tiesību aizsardzība

Mani dati valsts reģistros

Informācija atjaunota: 07.06.2021.

 

Lai valsts un pašvaldību iestādes varētu pēc nepieciešamības operatīvi sniegt iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešamos pakalpojumus, personu dati tiek uzglabāti valsts informācijas sistēmās. Jebkurš iedzīvotājs bez maksas var uzzināt, kāda informācija par viņu ir valsts rīcībā. Daudzās valsts un pašvaldību iestāžu sistēmās informāciju par sevi ir iespējams apskatīties elektroniski. Šo iespēju var ērti izmantot gan, ja nepieciešams apskatīt kādas konkrētas ziņas, piemēram, kādi mājdzīvnieki reģistrēti uz personas vārda, gan vienkārši ziņkārības pēc, lai pārbaudītu, piemēram, vai valsts uzkrātie dati nav kļūdaini.


Apraksts “Mani dati valsts reģistros” apkopo elektroniskos pakalpojumus datu apskatei, kuri var būt aktuāli dažādās dzīves situācijās, tomēr šis apraksts neietver visus iespējamos e-pakalpojumus konkrētai dzīves situācijai. Piemēram, šeit ir apkopota tikai daļa e-pakalpojumu, kas sniedz informāciju par pensiju.


Viena no valstiski nozīmīgākajām datu bāzēm ir Iedzīvotāju reģistrs, kas izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma. Reģistra pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).

Kas nepieciešams, lai elektroniski uzzinātu informāciju par sevi?

Normatīvo aktu regulējums fizisko personu datu aizsardzības jomā nosaka, ka jebkurai personai ir tiesības iegūt visu informāciju, kas uzkrāta jebkurā...

Pamatinformācija par personu valsts informācijas sistēmās

Iedzīvotāju reģistrā - Jūs varat uzzināt, kādas aktuālās ziņas par Jums, Jūsu nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām ir iekļautas...

Informācija par dokumentiem

Lai pārbaudītu, vai Latvijas Republikas personu un tiesības apliecinošais dokuments nav reģistrēts Nederīgo dokumentu reģistrā, izmantojiet Iekšlietu ministrijas Informācijas centra...

Informācija par piederošajiem mājdzīvniekiem

Ja Jums rodas nepieciešamība pārbaudīt, kādi mājdzīvnieki ir reģistrēti uz Jūsu vārda, izmantojiet Lauksaimniecības datu centra e-pakalpojumu "Mani reģistrētie mājas...

Informācija par nekustamo īpašumu un dzīvesvietu

Ja nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā, un vēlaties iegūt informāciju par personām, kurām šobrīd ir deklarēta dzīvesvieta Jums piederošā nekustamajā īpašumā,...

Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem

Ja Jums nepieciešams uzzināt savu darba stāžu par periodu līdz 1996. gadam, izmantojiet e-pakalpojumu "Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz...

Informācija par veselību

Ja vēlaties apskatīt savas, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu e-receptes, saņemt pārskatu par iegādātajiem ārstniecības līdzekļiem u.c. informāciju,...

Informācija par uzturlīdzekļiem

Ja vēlaties saņemt informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, izmantojiet Uzturlīdzekļu garantiju fonda...

Informācija par sodiem

Ja vēlaties pārbaudīt informāciju par Jums, Jūsu nepilngadīgajiem bērniem vai Jūsu aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā...

Informācija par šaujamieročiem, atļaujām un licencēm

Ja Jums nepieciešams pārbaudīt, kādi šaujamieroči reģistrēti Jūsu īpašumā, kādas licences un atļaujas Jums izsniegtas, kā  arī, ja vēlaties reģistrēt...

Informācija par transportlīdzekli

Lai bez maksas saņemtu informāciju par savu transportlīdzekli, vadītāja apliecības datiem, pārkāpumu uzskaites punktiem, iegādātos vienas dienas braukšanas atļauju un...

Informācija par kredītsaistībām

Latvijas Bankas Kredītu reģistrā tiek uzkrātas un glabātas ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un...

Informācija par uzņēmumu vai organizāciju

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, Jūs varat ne tikai bez maksas pārliecināties par citu uzņēmumu reģistrācijas esamību, vēsturiskajiem nosaukumiem, izslēgšanas datumu,...

Informācija par drošību

Ja Jums ir nepieciešama informācija vai palīdzība jautājumos, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju drošību, Jūs varat vērsties Informācijas tehnoloģiju drošības...

Informācija par tiesvedību

Portāla Manas.tiesas.lv sadaļā “Tiesvedības gaita”, ievadot konkrētas lietas vai tiesas pavēstes numuru, Jūs varat iepazīties ar vispārīgu informāciju par tiesvedības procesa...

Kas jādara, ja atklājat neatbilstību datos?

Lai precizētu savus personīgos datus kādā no reģistriem, sazinieties un informējiet par datiem atbildīgo iestādi, jo Jūsu datus var labot...

Izziņas saņemšana no iestādes, kas atbildīga par attiecīgo pakalpojumu

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums  ir tiesības vērsties pie iestādes (datu pārziņa), lai no tās saņemtu informāciju, vai...

Noderīga informācija

Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts Kas jādara, mainot dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstīs - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/parcelsanas Kā...

Scroll Up