Uzņēmējdarbība

Mikrouzņēmumu nodokļa reģistrēšana

Termins “mikrouzņēmums” (MU) apzīmē nodokļu maksāšanas formu, tas nav uzņēmējdarbības tips. Lai iegūtu MU maksātāja statusu, jāatbilst vairākiem nosacījumiem. 


Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir: 

 

  • individuālajam komersantam;
  • individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
  • fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
  • minētās persinas nav reģistrētas pievienotās vērtēibas nodokļa maksātājas;
  • tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja paredzamais apgrozījums nepārsniegs 40 000 EUR un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju līdz ievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai;

ja atbilst visiem Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2. panta priekšnoteikumiem. Vairāk lasiet arī VID un Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Lai iegūtu MU maksātāja statusu, UR vienlaicīgi ar uzņēmējdarbības reģistrēšanas pieteikumu, varat izveidot iesniegumu MU statusa iegūšanai, vai arī pieteikumā, punktā “Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss” atzīmēt, ka vēlaties pieteikties statusam.

 

Plašāka informācija par MU reģistrēšanu apskatāma VID tīmekļa vietnē un UR tīmekļa vietnē.

Scroll Up