Ģimene, bērni

Miršanas fakta konstatācija

Konstatējot personas miršanas faktu, nepieciešams rīkoties atkarībā no situācijas, kādā nāve iestājusies.

 

Ja persona mirusi veselības aprūpes iestādē vai medicīnas darbinieku aprūpē (slimnīcā, neatliekamās palīdzības auto), nāves faktu konstatēs medicīnas darbinieks.

 

Ja persona mirusi mājās, nepieciešams izsaukt mirušā ģimenes ārstu, kurš konstatēs nāves faktu un izsniegs medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Ja nav zināms ģimenes ārsts, kura aprūpē ir bijusi mirusī persona, vai mirusī persona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta, var griezties pie jebkura cita ģimenes ārsta.

 

Ģimenes ārsts konstatēs nāves faktu un izsniegs medicīnisko apliecību par nāves cēloni.

 

Ja persona bijusi Jūsu aizbildniecībā, varat izmantot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”, lai noskaidrotu mirušā ģimenes ārsta vārdu.

Nezināma nāves cēloņa gadījumā ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu autopsijas veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni.

 

Ja ģimenes ārsts nav pieejams (ja nāve iestājusies brīvdienā, svētku dienā), jāvēršas pie attiecīgās poliklīnikas dežurējošā ārsta vai jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu nākamajā dienā. Informācija par dežūrārstiem ārpus ģimenes ārsta darba laika pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.

 

Ja mirusī persona nav zināma, jāizsauc policija, zvanot uz tālruni 110 vai 112.

 

Ja Valsts policija notikuma vietā noskaidro mirušā personību, bet tā piederīgie iespējami ātri nevar ierasties notikuma vietā, NMP brigādes vadītājs medicīniskajā dokumentācijā fiksēs bioloģiskās nāves faktu un izsniegs norīkojumu mirušā nogādāšanai morgā. Uz tā pamata Valsts policija izsauks mirušā piederīgo norādītu apbedīšanas pakalpojuma sniedzēju mirušā cilvēka nogādāšanai morgā.

 

Ja mirušā cilvēka personība notikuma vietā nav noskaidrota vai mirušā piederīgie nenorāda apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas darbinieki piesaka mirušā nogādāšanu uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru, izsaucot tam paredzēto dienestu.

 

Ja persona mirusi vardarbīgā nāvē (ir bijusi konflikta situācija, noticis kāds nelaimes gadījums vai pašnāvība) vai ir par to aizdomas, tad jāizsauc policija, zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni – 110 vai 112. Policijas darbinieki lems par turpmāko darbību un, ja būs nepieciešams, ar lēmumu noteiks tiesu medicīnisko ekspertīzi, kā arī organizēs mirušā nogādāšanu uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

 

Radinieka vai cita tuva cilvēka pazušanas gadījumā nepieciešams vērsties Valsts policijā. Vairāk lasiet dzīves situācijā Personas drošība.

 

Ja ir aizdomas par personas nāvi, papildus iespējams vērsties arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā.

 

Svarīgi! Lai morgs pieņemtu nelaiķi, ir nepieciešams kāds no šiem dokumentiem :

  • medicīniskā apliecība par nāves cēloni,
  • ģimenes ārsta norīkojums
  • policijas lēmums (par ekspertīzes veikšanu) uz autopsiju (līķa sekciju)
  • neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes norīkojums (pavadlapa).

 

Der zināt, ka personai esot dzīvai, ir iespēja paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. To var izdarīt:

Ja persona mirusi ārvalstīs

Ja persona mirusi ārvalstīs, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo Valsts policija, kas informāciju saņem no Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai Ārlietu ministrijas – šī informācija tiek saņemta no atbildīgās iestādes konkrētajā valstī. Dažkārt par nāvi piederīgajiem paziņo mirušās personas draugi, paziņas vai citas personas.

 

Ja valstī nav Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, tuvinieki var sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa tālruni darba laikā 80005905 (bezmaksas informatīvais tālrunis), +371 67015905 (zvaniem no ārvalstīm), kā arī rakstot uz Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta e-adresi vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv. Ārkārtas situācijās ārpus darba laika un brīvdienās iespējams zvanīt pa tālruni +371 26337711.

 

Izmantojiet  e-pakalpojumu “Iesniegums Ārlietu ministrijai”, lai izteiktu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai uzdot jautājumu.

 

Ja tiek saņemta ziņa par tuvinieka nāvi ārvalstīs, piederīgie nepastarpināti var sazināties ar attiecīgās ārvalsts policiju, slimnīcu vai tiesu izmeklētāju, lai saņemtu informāciju par nāves apstākļiem, cēloni un formalitātēm, kas būtu kārtojamas ar attiecīgās valsts institūcijām vai Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību attiecīgajā valstī, lai saņemtu informāciju par formalitātēm, kas kārtojamas mirušā tuvinieka pārvešanai uz Latviju.

 

Ja mirušajam bijusi apdrošināšana, palīdzību, atbilstoši apdrošināšanas polisei, sniedz apdrošināšanas kompānija. Ja mirusī persona nav bijusi apdrošināta, visas izmaksas sedz tuvinieki. Mirstīgo atlieku sagatavošanu un transportēšanu pēc formalitāšu nokārtošanas veic apbedīšanas birojs. Piederīgajiem nepieciešams sazināties ar izvēlēto attiecīgās valsts apbedīšanas biroju vai – apbedīšanas biroju Latvijā, kam ir pieredze mirstīgo atlieku starptautiskā transportēšanā.

 

Ārvalstīs izsniegtā miršanas apliecība, pirms iesniegšanas Latvijas iestādēs ir jātulko latviešu valodā. Miršanas apliecībai ir jābūt legalizētai vai apliecinātai ar Apostille dokumenta izdevējvalstī. Tas tiek darīts, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Par to vairāk lasiet Ārlietu Ministrijas tīmekļa vietnē. Miršanas apliecības legalizācija vai apliecināšana ar Apostille nav nepieciešama, ja tā ir izsniegta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā.

 

Lai miruša cilvēka ķermeni ievestu Latvijā no citas valsts, nepieciešama attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegta mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja. Ja valstī, no kuras tiek ievests mirušā cilvēka ķermenis, nav šādas institūcijas un nav iespējams saņemt mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauju, nepieciešama ārstniecības iestādes, ārstniecības personas vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegta izziņa, kurā norādīts nāves cēlonis.

 

Lai miruša cilvēka ķermeni izvestu no Latvijas, nepieciešama Veselības inspekcijas izsniegta miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja. Pieteikties miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujai ir iespējams elektroniski, portālā Latvija.lv, izmantojot Veselības inspekcijas e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”.

 

Iesniedzamie dokumenti Veselības inspekcijai:

  • iesniegums miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujas saņemšanai;
  • ārstniecības iestādes izziņa par nāves cēloni vai medicīnas apliecība par nāves cēloni, kurā norādīts nāves cēloņa kods;
  • apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja izziņa, ka mirušā cilvēka ķermenis ir ievietots zārkā, atbilstoši noteikumu prasībām, zārkā atrodas tikai mirušā cilvēka ķermenis un personīgās lietas, kuras apbedī vai kremē kopā ar to.
Scroll Up