Ģimene, bērni

Miršanas fakta reģistrācija un apliecība

Personas miršanas fakts ir jāreģistrē dzimtsarakstu iestādē – dzimtsarakstu nodaļā un jāsaņem miršanas apliecība.

 

Savukārt ziņas par personas miršanu ārvalstīs jāiesniedz tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot miršanas apliecinošu dokumentu, lai Fizisko personu reģistrā aktualizētu ziņas par personas miršanas faktu.

 

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Par miršanas fakta reģistrāciju nav jāmaksā.

 

Pienākums paziņot dzimtsarakstu nodaļai par miršanas faktu ir:

 

  • laulātajam;
  • ģimenes locekļiem;
  • jebkurai citai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi informēta par nāves iestāšanos.

 

Cilvēkam, kurš paziņo par miršanas faktu, jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz mirušā personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas apliecība (eID karte)) un viens no šiem dokumentiem (oriģināls):

 

  • medicīnas apliecība par nāves iestāšanos,
  • tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu,
  • reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi.

 

Ja mirušā personas apliecinošos dokumentus nav iespējams atrast un iesniegt, tad dzimtsarakstu iestāde reģistrā norāda, ka personu apliecinošais dokuments netika nodots.

 

Vairāk par miršanas fakta reģistrāciju konkrētā pašvaldībā lasiet portālā Latvija.lv.

 

Pēc miršanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta miršanas apliecība – tā ir nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapavietas saņemšanai un citiem gadījumiem.

 

Lai pārliecinātos, ka ziņas par miršanas faktu reģistrētas Fizisko personu reģistrā, varat izmantot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi”.

 

Ja miršanas apliecība ir pazaudēta vai nav pieejama kādu citu apstākļu dēļ, varat izmantot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana”.

 

Ja miršanas fakts ir reģistrēts ārvalstīs, tad dzimtsarakstu iestādē Latvijā miršanas fakta pārreģistrāciju neveic.

 

Ja mirušais ir citas valsts pilsonis, tad miršanas fakta reģistrācijai iesniegtais mirušās personas personu apliecinošs dokuments (ja tāds pieejams) tiks nosūtīts attiecīgās ārvalsts pārstāvniecībai Latvijā.

 

Ja bērns piedzimis nedzīvs vai miris dzemdībās, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas pienākums ir paziņot par to dzimtsarakstu nodaļai astoņu dienu laikā. Miršanas fakta reģistrāciju šādā gadījumā neveic, bet izsniedz izziņu par dzimšanas reģistrāciju, kurā būs informācija pa to, ka bērns piedzimis nedzīvs. Ja bērns pēc piedzimšanas dzīvojis neilgu laiku (dažas minūtes), reģistrē gan viņa dzimšanas, gan miršanas faktu. Šajā gadījumā izsniedz izziņu par dzimšanas reģistrāciju un miršanas apliecību.

Scroll Up