Tiesību aizsardzība

Mīti par drošu elektronisko parakstu (eParakstu)

eParakstu iegūt ir dārgi

 

No 2019.gada 1.janvāra eID kartē ir iekļauts neierobežots bezmaksas e-parakstīšanas reižu skaits un tā izmantošana ir bez maksas. Lietotnes eParaksts mobile un eParakstsLV ir lejupielādējamas un lietojamas bez maksas.

 

eID karti izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajās nodaļās (atbilstoši cenrādim).

 

Savukārt, eParaksts kartes izgatavošanas izmaksas juridiskām personām ir Eur 52.01 (ieskaitot PVN). Lietotājiem noteikta abonēšanas maksa, kas tiek veidota, ņemot vērā karšu skaitu uzņēmumā (piemēram, abonēšanas maksa līdz 20 kartēm ir Eur 5.50 (ieskaitot PVN) mēnesī). Plašāk par izmaksām www.eparaksts.lv pieejamajā cenrādī.

 

eParaksts fiziskai personai atšķiras no eParaksta juridiskai personai

 

Vienalga, vai eParakstam piesakās fiziska vai juridiska persona, tas paredzēts lietošanai konkrētai personai, un to saņem konkrēta persona  uz sava vārda. Tiesības parakstīt uzņēmuma dokumentus elektroniski uzņēmuma pārstāvjiem ir uz tā paša juridiskā pamata kā tiesības parakstīt papīra dokumentus.

 

eParaksts ir redzams uz elektroniski parakstītā dokumenta

 

Elektroniski parakstīta dokumenta saturs un izskats pēc parakstīšanas neizmainās – dokumenta saturā tas nav redzams. eParaksts ir kā aizsargājoša čaula, apvalks jebkuram parakstītajam dokumentam, kas apliecina, ka kopš parakstīšanas brīža dokumenta saturā nav veiktas izmaiņas.

 

Elektroniski parakstīt var jebkura formāta dokumentus, turklāt izvēlēties, kādā formātā tos parakstīt:

  • eDoc;
  • PDF;
  • ASIC-E (vienotais ES standarts).

 

eDoc ir Latvijā pieņemts elektroniski parakstītu dokumentu standarts. Tāpat eDoc  formātu izvēlas, kad ir nepieciešams parakstīt vairāku dokumentu komplektu vai arī jāparaksta ne tikai teksta dokumenti, bet arī citu formātu datnes, piemēram, attēli, video vai audio faili.

 

ASICe formātu izvēlas tad, ja parakstāmais dokuments tiek adresēts citas ES dalībvalsts iedzīvotājam vai organizācijai.

 

Pārbaudīt dokumenta eParakstu var šeit.

 

 

Valsts un pašvaldību iestādes nepieņem elektroniski parakstītus dokumentus

 

Latvijas likumdošana nosaka, ka kopš 2004. gada 1. janvāra visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskām personām.

 

eParaksta izsniedzējs Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) vai citas iestādes redz parakstāmā dokumenta saturu

 

Saturam piekļūt nav iespējams, jo drošības prasības novērš jebkādu iespēju piekļūt parakstāmajiem datiem. LVRTC var ietekmēt tikai loģisko soļu darbības secību, nevis saturu, ko pievienojusi kāda trešā puse. Tieši tāpat LVRTC nevar atjaunot kādu nozudušu dokumentu vai PIN kodu.

 

LVRTC uzglabā pie sevis elektroniski parakstītos un nosūtītos dokumentus

 

Parakstītais dokuments nevienā brīdī nenonāk LVRTC rīcībā. Parakstot dokumentu ar eParaksts mobile, eID karti vai eParaksts karti dokuments tīmekļa vietnē www.eparaksts.lv tiek uzglabāts 24 stundas un pēc tam tiek dzēsts.

 

Dokumentu ar eParakstu nevar izlasīt citi

 

Dokumentu parakstīšana ar eParakstu nav šifrēšana. Jebkura persona, kuras rīcībā nonācis eParakstīts, bet nešifrēts dokuments var to atvērt.  Atvērt e-dokumentu iespējams trijos veidos:

 

 

Parakstītie dokumenti kļūst nederīgi pēc eParaksta derīguma termiņa beigām

 

Svarīgi, lai paraksts būtu derīgs dokumenta parakstīšanas brīdī. Beidzoties izsniegtā eParaksta derīguma termiņam, parakstītais dokuments nezaudē savu juridisko spēku. Tātad, pēc derīguma termiņa beigām vairs nevarēsiet parakstīt jaunu dokumentu, bet esošie, parakstītie dokumenti saglabās juridisko spēku, tāpat kā, ja tie būtu parakstīti ar roku.

Scroll Up