Tiesību aizsardzība

Mīti par drošu elektronisko parakstu

Drošu e-parakstu iegūt ir dārgi

No 2019. gada 1. janvāra eID kartē ir iekļauts neierobežots bezmaksas e-parakstīšanas reižu skaits, un tā izmantošana ir bez maksas. 

Lietotnes eParaksts mobile un eParakstsLV ir lejupielādējamas un lietojamas bez maksas.

eParaksts kartes izgatavošanas izmaksas juridiskām personām ir EUR 52.01 (ieskaitot PVN). Lietotājiem noteikta abonēšanas maksa, kas tiek veidota, ņemot vērā karšu skaitu uzņēmumā (piemēram, abonēšanas maksa līdz 20 kartēm ir EUR 5.50 (ieskaitot PVN) mēnesī). Plašāk par izmaksām www.eparaksts.lv pieejamajā cenrādī.

Drošs elektroniskais paraksts fiziskai personai atšķiras no elektroniskā paraksta juridiskai personai

 

Vienalga, vai drošam elektroniskam parakstam piesakās fiziska vai juridiska persona, tas paredzēts lietošanai konkrētai personai, un to saņem konkrēta persona uz sava vārda.

 

Tiesības parakstīt uzņēmuma dokumentus elektroniski uzņēmuma pārstāvjiem ir uz tā paša juridiskā pamata kā tiesības parakstīt papīra dokumentus.

 

Drošs elektroniskais paraksts ir redzams uz elektroniski parakstītā dokumenta

 

Elektroniski parakstīta dokumenta saturs un izskats pēc parakstīšanas neizmainās – dokumenta saturā tas nav redzams. Drošs elektroniskais paraksts ir kā aizsargājoša čaula, apvalks jebkuram parakstītajam dokumentam, kas apliecina, ka kopš parakstīšanas brīža dokumenta saturā nav veiktas izmaiņas.

 

Elektroniski parakstīt var jebkura formāta dokumentus, turklāt izvēlēties, kādā formātā tos parakstīt:

  1. eDoc;
  2. PDF;
  3. ASIC-E (vienotais ES standarts).

 

eDoc ir Latvijā pieņemts elektroniski parakstītu dokumentu standarts. Tāpat eDoc formātu izvēlas, kad ir nepieciešams parakstīt vairāku dokumentu komplektu vai arī jāparaksta ne tikai teksta dokumenti, bet arī citu formātu datnes, piemēram, attēli, video vai audio faili.

 

ASIC-E formātu izvēlas tad, ja parakstāmais dokuments tiek adresēts citas ES dalībvalsts iedzīvotājam vai organizācijai. Pārbaudīt dokumenta eParakstu var šeit.

Valsts un pašvaldību iestādes nepieņem elektroniski parakstītus dokumentus

 

Visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskām personām jau kopš 2004. gada 1. janvāra.

eParaksta izsniedzējs Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) vai citas iestādes redz parakstāmā dokumenta saturu

 

Saturam piekļūt nav iespējams, jo drošības prasības novērš jebkādu iespēju piekļūt parakstāmajiem datiem. LVRTC var ietekmēt tikai loģisko soļu darbības secību, nevis saturu, ko pievienojusi kāda trešā puse. Tieši tāpat LVRTC nevar atjaunot kādu nozudušu dokumentu vai PIN kodu.

LVRTC uzglabā pie sevis elektroniski parakstītos un nosūtītos dokumentus

 

Parakstītais dokuments nevienā brīdī nenonāk LVRTC rīcībā. Parakstot dokumentu ar eParaksts mobile, eID karti vai eParaksts karti dokuments tīmekļa vietnē www.eparaksts.lv tiek uzglabāts 24 stundas un pēc tam tiek dzēsts.

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu nevar izlasīt citi

 

Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu nav šifrēšana. Jebkura persona, kuras rīcībā nonācis droši elektroniski parakstīts, bet nešifrēts dokuments, var to atvērt. 

Atvērt e-dokumentu iespējams trijos veidos:

  1. izmantojot portāla eparaksts.lvfunkcionalitāti „Pārbaudīt vai parakstīt”;
  2. lejupielādējot datorā bezmaksas speciālu programmu eParakstītājs3.0;
  3. izmantojot mobilo lietotni eParakstsLV.

 

Parakstītie dokumenti kļūst nederīgi pēc droša elektroniskā paraksta derīguma termiņa beigām

 

Svarīgi, lai paraksts būtu derīgs dokumenta parakstīšanas brīdī. Beidzoties izsniegtā, droša elektroniskā paraksta derīguma termiņam, parakstītais dokuments nezaudē savu juridisko spēku. Tātad, pēc derīguma termiņa beigām vairs nevarēsiet parakstīt jaunu dokumentu, bet esošie, parakstītie dokumenti saglabās juridisko spēku, tāpat kā, ja tie būtu parakstīti ar roku.

Scroll Up