Izglītība

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Aktualizēts: 06.05.2021.


Izglītība ir zināšanu un prasmju apguve gan akadēmisku, gan neformālu (kursi, semināri) mācību un audzināšanas darba procesā. Savukārt mūžizglītība ir izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo izglītību, ka arī ikdienas mācīšanos – mājās, darbavietā, vai ikdienā, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.

Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība

Neatkarīgi no Jūsu vecuma vai tā, kad tieši mācības ir pārtrauktas – jebkurā dzīves posmā pamatizglītību un vidējo izglītību Jūs...

Augstākā izglītība

Ja esat izlēmis iegūt augstāko izglītību augstskolā, izmantojiet Izglītības un zinātnes ministrijas  tīmekļa vietni vai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras e-platformu, lai apskatītu Latvijā...

Dzīvē un darbā iegūtu prasmju novērtēšana

Ja darbam nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, Jums ir iespēja pieteikties zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai....

Kvalifikācijas celšana un papildināšana

Ja esat izlēmis mācīties, lai mainītu darbu vai profesionālo jomu, varat izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pašnoteikšanās metodikas karjeras izvēlē un...

Interešu (hobiju) izglītība

Ja vēlaties ko iemācīties savam priekam un pavadīt brīvo laiku, apgūstot rokdarbus, dejojot, darbojoties teātrī, vai citādi, aplūkojiet savas pašvaldības organizētās aktivitātes....

Izglītības jomas profesionāļiem

Aktuālo informāciju par profesionālo izglītību un izglītības saturu meklējiet Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē.   Aktualitātes un informāciju par pasākumiem...

Mācību resursi un atbalsta iespējas

Mācību atvaļinājums Ir divi mācību atvaļinājuma veidi – obligāti piešķiramais mācību atvaļinājums 20 darbadienu apmērā, kas darbiniekam pienākas diplomdarba izstrādei...

Scroll Up