Naudas atgūšana par attaisnotajiem izdevumiem

Ja gada laikā Jums ir bijuši attaisnotie izdevumi, piemēram, par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, jūs varat iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par attaisnotajiem izdevumiem.

Ja Jums nav bijuši attaisnotie izdevumi, Jūs varat iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidojusies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu.

Deklarācijas iesniegšana ir bez maksas un tajā var iekļaut arī ģimenes locekļu (bērnu, vecāku, vecvecāku un laulāto) attaisnotos izdevumus.

Pārmaksātos nodokļus varat atgūt, ja strādājat un esat Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs Latvijā.

Scroll Up