Mājoklis, pārcelšanās

Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana

Informācija atjaunota: 03.12.2019.

 

Slēdzot darījumu par nekustamo īpašumu, neatkarīgi no tā, vai esat pircēja vai pārdevēja lomā, izmantojiet pieejamos e-pakalpojumus, kas palīdzēs noskaidrot nepieciešamo informāciju par īpašumu, un ļaus izvairīties no problēmām, kas saistītas ar pārpratumiem vai kādas puses negodprātīgu rīcību.

 

Aprakstā sniegts ieskats par to, kam pievērst uzmanību un kur meklēt informāciju pērkot vai pārdodot zemi vai ēku.

Īpašuma izpētīšana – vispārīga informācija

Pirms nekustamā īpašuma iegādes jāpārliecinās, vai tas ir ierakstīts Zemesgrāmatā un par darījuma objekta sastāvu, proti, vai pārdevējs ir īpašnieks visam dabā...

Informācija par zemesgabalu

Svarīga informācija, kas noteikti jānoskaidro pirms nekustamā īpašuma iegādāšanās, ir ar to saistītie ierobežojumi. Vairāk informācijas par apgrūtinājumiem, servitūtiem, kultūras...

Informācija par ēku

Ja zemes gabals, jau ir apbūvēts, vēlams pārliecināties būvvaldē, ka tā nav patvaļīga būvniecība un tā ir bijusi saskaņota normatīvajos...

Īpašumtiesības un pirmpirkuma tiesības

Brīdī, kad izlemjat par labu nekustamā īpašuma iegādei, pārliecinieties, vai pārdevējam īpašums patiešām pieder. Personas īpašumtiesības iespējams pārbaudīt Valsts vienotās...

Pirkuma līgums, nostiprinājuma lūgums un notāra pakalpojumi

Slēdzot darījumu par nekustamā īpašuma iegādi, vērts padomāt par darījuma drošību. Būtiski pirkuma līgumā atrunāt arī maksājumu kārtību – vai...

Dati un reģistrēšana Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmata ir visiem pieejama, un tās ierakstiem ir publiska ticamība....

Nodokļi un nodevas

Zemesgrāmatu nodevasNekustama īpašuma pirkšanas un pārdošanas procesā ir nepieciešams izmantot dažādus Zemesgrāmatas pakalpojumus.  Informāciju par pakalpojumu izmaksām un nodevām iespējams apskatīt...

Dzīvesvietas deklarēšana un iepriekšējo iedzīvotāju deklarācijas anulēšana

Pirms mājokļa iegādes darījuma noformēšanas ieteicams lūgt īpašuma pārdevējam sniegt informāciju vai īpašumā nav deklarēto personu. Tas var ietekmēt izmaksas, kas...

Scroll Up