Izglītība

Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība

Neatkarīgi no Jūsu vecuma vai tā, kad tieši mācības ir pārtrauktas – jebkurā dzīves posmā pamatizglītību un vidējo izglītību Jūs varat iegūt, mācoties:

  • vakara (maiņu) izglītības programmās – apmeklējot izglītības iestādi pēcpusdienās un vakaros, vai
  • neklātienes un tālmācības izglītības programmās – mācību vielas apguvei izmantojot tiešsaistes rīkus. Neklātienes un tālmācības izglītības programmas apskatiet Nacionālās izglītības iespēju datubāzes tīmekļa vietnē.

Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, kurās var apgūt minētās izglītības programmas, varat saņemt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē. Ja dzīvojat citā Latvijas pilsētā, vaicājiet informāciju savā pašvaldībā.

Pabeigt mācības un iegūt profesiju varat profesionālās izglītības iestādēs. Iestāžu sarakstu un kontaktinformāciju meklējiet Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Scroll Up