No cik gadiem var saņemt vecuma pensiju?

No cik gadiem var saņemt vecuma pensiju?

No 2014. gada 1. janvāra pensionēšanās vecums 62 gadi tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu – līdz 2025. gada 1. janvārī tas būs 65 gadi.

Lai noskaidrotu, kādā vecumā varēsiet pieteikties vecuma pensijai, aplūkojiet VSAA mājaslapā publicēto tabulu, kurā redzams pensionēšanās vecums atbilstoši dzimšanas datumam. Tā, piemēram, 2018. gadā vecuma pensijai var pieteikties personas, kuras dzimušas pirms 1956. gada.

Atsevišķos gadījumos ir paredzēta iespēja pensionēties agrāk.

Ja apdrošināšanas stāžs ir lielāks nekā 30 gadi, ir iespēja priekšlaikus pensionēties divus gadus pirms īstā pensionēšanās vecuma. Taču tad tiks izmaksāti 50% no piešķirtā pensijas apmēra.

Tiesības 5 gadus ātrāk doties pensijā ir arī bērna vecākam vai aizbildnim, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ja laika periodā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai:

  • ne mazāk kā 8 gadus ir aprūpējis 5 vai vairāk bērnus;
  • ne mazāk kā 8 gadus aprūpējis bērnu invalīdu, kurš vismaz 8 gadus atzīts par bērnu ar invaliditāti.

Piecus gadus ātrāk vecuma pensiju var pieprasīt arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

Ņemiet vērā, ka:

  • Vecuma pensija priekšlaicīgi tiek piešķirta uz mūžu, līdz ar to, sasniedzot īsto pensijas vecumu, vecuma pensija būs tā pati priekšlaicīgi piešķirtā vecuma pensija, mainīsies tikai tās izmaksas nosacījumi;
  • Pēc vecuma pensijas priekšlaicīgi piešķiršanas tiek ierobežota citu pakalpojumu saņemšana, t.i., iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu un invaliditātes pensiju, kā arī tiek samazināts piešķirtās apdrošināšanas atlīdzības apmērs.

Vairāk par priekšlaicīgas pensionēšanās iespējām un nosacījumiem lasiet VSAA mājaslapā.

Scroll Up