Darbs, pensijas

Nodarbināšana ārpus Latvijas

Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā, ir pienākums izpildīt tās valsts administratīvās prasības un pakļauties uzraudzības un kontroles institūciju prasībām, uz kuru darbinieks tiek nosūtīts.


Pirms darbinieka nosūtīšanas ir jāiepazīstas ar informāciju par prasībām attiecīgajā valstī.


Darba devējam, nosūtot darbinieku veikt darbu uz citu valsti, ir jāievēro šādas citas valsts noteiktās minimālās prasības:

  • maksimālais darba un minimālais atpūtas laiks;
  • minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums;
  • minimālās algas likmes, t.sk. likmes par virsstundām;
  • darbinieku nosūtīšanas nosacījumi;
  • veselības aizsardzība, drošība un higiēna darbā;
  • aizsardzības pasākumi attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā, bērnu un jauniešu darba noteikumi;
  • vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un citi diskrimināciju izslēdzoši noteikumi.

Plašāka informācija par nodarbināšanu ārpus Latvijas pieejama Labklājības ministrijas (LM) tīmekļa vietnē un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) tīmekļa vietnē. Konsultācijas un informāciju par darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu ES dalībvalsti vai Šveici, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju var sniegt NVA EURES konsultanti. Kontaktinformācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Scroll Up