Darbs, pensijas

Nodarbinātība dažādām sabiedrības grupām

Informācija atjaunota: 25.09.2019.

 

Darbinieku nodarbināšana dažādām sabiedrības grupām tiek regulēta ar Latvijas likumdošanu un lielākā daļa prasību ir visiem līdzīgas, tomēr ir dažas atšķirības, kas attiecās uz dažādām cilvēku grupām atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa un dzīvesvietas.

Bērnu un pusaudžu nodarbināšana

Bērnus nodarbināt pastāvīgā darbā ir aizliegts. Bērns likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem, vai kura līdz...

Atbalsts darba meklētājiem pēc 55 gadu vecuma

Atrast savai kvalifikācijai atbilstošu darbu pēc 55 gadu vecuma var būt visai izaicinoši, tāpēc ieteicams izmantot valsts atbalsta pasākumus pirmspensijas...

Citu valstu pilsoņu nodarbināšana

Pastāv iespējas nodarbināt arī citu valstu pilsoņus sava biznesa nodrošināšanai. Imigrācijas likums un 2014. gada 28. janvāra Ministru kabineta noteikumi...

Studentu nodarbināšana

Ja students ir pilngadīgs, tad uz nodarbinātu studentu attiecās visas tās pašas likumiskās prasības, kas uz citiem nodarbinātajiem (vairāk informācijas...

Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana

Latvijai ir saistoša ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kas nosaka nodrošināt, ka darba vietās personām ar invaliditāti tiek...

Scroll Up