Veselība

Nodarbinātība

Personām ar invaliditāti ir pieejami visi Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu personām ar invaliditāti ir iespēja piedalīties:

Saskaņā ar Darba likumu, darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku, ja viņš atzīts par invalīdu, (izņemot gadījumus, kas ir noteikti Darba likuma 47.panta 1.daļā un 101.panta 1.daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 10.punktā).


Noderīgu informāciju iespējams atrast dzīves situāciju aprakstos Veselība darbavietā un Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana un Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē – informācija par darba tiesībām.

Scroll Up