Tiesību aizsardzība

Noderīga informācija

Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā –

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

 

Kas jādara, mainot dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstīs –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/parcelsanas

 

Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu –

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4228/ProcesaApraksts

 

Mājdzīvnieka reģistrēšana –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/majdzivnieku-registresana

 

Kur apskatīties informāciju par transportlīdzekli –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/transports/transportlidzeklis#show1

Scroll Up