Tiesību aizsardzība

Noderīga informācija

Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā –

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts


Kas jādara, mainot dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstīs –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/parcelsanas


Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/deklareta-dzivesvietas-adrese#show5


Mājdzīvnieka reģistrēšana –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Maja-un-vide/majdzivnieku-registresana


Kur apskatīties informāciju par transportlīdzekli –

https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/transports/transportlidzeklis#show1

Scroll Up