Darbs, pensijas

Noderīgi resursi

Informācija par dažādu sabiedrības grupu (bērnu un jauniešu, studentu, cilvēku ar invaliditāti, citu valstu pilsoņu, pensionāru un cilvēku pēc 55 gadu vecuma) nodarbināšanu dzīves situācijas aprakstā “Nodarbinātība dažādām sabiedrības grupām”.

 

Darba likums

Darba aizsardzības likums

Likums par valsts sociālo apdrošināšanu

Arodbiedrību likums

Trauksmes celšanas likums

Streiku likums

Scroll Up