Tiesību aizsardzība

Noderīgi

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām

 

Iesniegumu veidlapas, kas iesniedzamas pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Scroll Up