Uzņēmējdarbība

Nodokļi, atlaides, atskaites, pārskati, deklarācijas / regulāri veicamās darbības

  • Normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikta virkne prasību, kas uzņēmējam, veicot saimniecisko darbību, jāievēro un jānodrošina to izpilde. Latvijā ir vairāku veidu nodokļi – par veidiem iespējams izlasīt šeit.

Nodokļu deklarācijas jāiesniedz un maksājumi jāveic, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS).

Izmantojot e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā Latvija.lv, ir iespējams ērti un vienkārši apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Nodokļu atvieglojumi

Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejams apkopojums par nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā, kā arī pārskats par nodokļu atvieglojumiem līdz 2020.gadam. 

Pieejami šādi nodokļu atvieglojumi: 

  • Gada neapliekamais minimums. Sākot ar 2018. gadu, fiziskai personai ienākuma gūšanas vietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemērots Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
  • Papildu nodokļa atvieglojumu var piemērot fiziskām personām, kuras ir atzītas par personām ar invaliditāti vai politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. VID tīmekļa vietnē atrodami metodiskie materiāli, kas palīdz uzzināt sīkāk par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
  • Par apgādībā esošām personām nodokļa atvieglojums tiek piemērots fiziskai personai – arī Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidentam, ja Latvijā ir gūti vairāk nekā 75 % no kopējiem ienākumiem. Papildu informāciju var skatīt VID tīmekļa vietnē.

Par dažādu sabiedrības grupas nodokļu piemērošanu un nodarbināšanu, lasiet dzīves situācijā “Darbs un nodokļi” un dzīves situācijā “Nodarbinātība dažādām sabiedrības grupām”.

Scroll Up