Mājoklis, pārcelšanās

Nodokļi un nodevas

Zemesgrāmatu nodevas

Nekustama īpašuma pirkšanas un pārdošanas procesā ir nepieciešams izmantot dažādus Zemesgrāmatas pakalpojumus. 

 

Informāciju par pakalpojumu izmaksām un nodevām iespējams apskatīt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sadaļā Ar zemesgrāmatām saistītās nodevas. Lai uzzinātu iespējamo nodevu, kas saistītas ar īpašuma pārdošanu vai iegādi, apmēru, izmantojiet pakalpojumu Nodevu kalkulators.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir obligāts maksājums, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

 

Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams izmantojot portālā Latvija.lv  e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. Pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajām personām un juridiskām personām.

Iedzīvotāja ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma pārdošana ir viens no gadījumiem, kad fiziskai personai var būt jāmaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 20% apmērā no saņemtā ienākuma. Tādēļ pirms jebkāda darījuma veikšanas ar nekustamo īpašumu aicinām Valsts ieņēmumu dienestā noskaidrot, vai konkrētajā situācijā nodoklis ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš. Vairāk informācijas lasiet VID tīmekļa vietnē un izstrādātajos metodiskajos materiālos.

 

Lai noteiktu summu, no kuras maksājams IIN, no nekustamā īpašuma pārdošanas cenas jāatņem tā iegādes vērtība un tajā veikto ieguldījumu vērtība, ja tādi ir bijuši (remontdarbi, labiekārtošana), un samaksu apliecinoši dokumenti.

 

Ir vairāki gadījumi, kad IIN, pārdodot nekustamo īpašumu, nav jāmaksā. Ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas:

  • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts rajona (pilsētas) tiesā) ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus šajā periodā līdz pārdošanas dienai ir deklarētā dzīvesvieta;
  • īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts rajona (pilsētas) tiesā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;
  • ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.
Scroll Up