Ģimene, bērni

Normatīvais regulējums (noteikumi)

Vairāk informācijas par mirušas personas ķermeņa pārvadāšanu un apglabāšanu lasiet 2005.gada 19.jūlija Ministru Kabineta noteikumos Nr.523 “Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves”.

Scroll Up