Izglītība

Nozaudēti izglītības dokumenti

Ja gadījies pazaudēt izglītību apliecinošu dokumentu, nepieciešams izveidot dokumenta dublikātu.

 

Ja pazudusi pamatizglītības apliecība vai vidējās izglītības atestāts, vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniegšanu noformēs izglītības iestāde, kurā dokuments iegūts. Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta, vērsieties attiecīgajā pašvaldībā. Pēc tam, kad dublikāts ir saņemts, Jums jāiesniedz sludinājums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, jo oriģinālais dokuments ir jāizsludina par nederīgu. Sludinajuma ievietošana ir maksas pakalpojums.  Sludinājumu var iesniegt:

  • klātienē, “Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā Bruņinieku ielā 53, Rīgā, vai
  • sūtot sludinājumu, to parakstot ar drošu e-parakstu, izmantojot e-adresi, vai uz e-pastu slud@lv.lv.

 

Augstākās izglītības diploma dublikātu izsniedz augstskola, kur saņemts dokumenta oriģināls. Augstskolas studentu izglītību apliecinošos dokumentus uzglabā 75 gadus. Šajā gadījumā nav nepieciešams ievietot sludinājumu “Latvijas Vēstnesī”, jo vispārējās un profesionālās izglītības diplomiem ir valstiska funkcija, bet augstskolas diploms ir izglītība, kas iegūta personas brīvas izvēles ceļā.

Scroll Up