Izglītība

Nozaudēti izglītības dokumenti

Ja gadījies pazaudēt izglītību apliecinošu dokumentu, nepieciešams izveidot dokumenta dublikātu. Izglītības dokumenta dublikātam ir tāds pats spēks kā dokumenta oriģinālam.

 

Ja pamatizglītības apliecība vai vidējās izglītības atestāts ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts, vispārējās izglītības dokumenta dublikātu noformēs izglītības iestāde saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.

 

Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta parcita veida izglītības iestādi, kas nesniedz tādu vispārējās izglītības dokumentu kā nozaudētais, nozagtais, iznīcinātais vai neatjaunojami bojātais, dublikātu noformēs attiecīgā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists.

 

Lai saņemtu izglītības dokumenta dublikātu no pašvaldības, personai attiecīgajā pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums, kuram pievienots:

  • arhīva vai izglītības iestādes izziņa, kurā norādīts, ka izglītojamais ir mācījies un beidzis attiecīgo izglītības iestādi, kam pievienots izraksts no sekmju kopsavilkuma žurnāla;
  • apliecinājums no “Latvijas Vēstnesis” par to, ka izglītības dokumenta oriģināls ir izsludināts par nederīgu;
  • kopija sertifikātam par kārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem (ja nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts sertifikāts, dublikātu izsniedz Valsts izglītības satura centrs).

Lai saņemtu izglītības dokumenta dublikātu, Jums ir jāiesniedz sludinājums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izsludinot oriģinālo izglītības dokumentu par nederīgu. Sludinājuma ievietošana ir maksas pakalpojums. Sludinājumu var iesniegt:

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība izraksta rēķinu par vispārējās izglītības dublikāta aizsniegšanu. Dublikāts tiek iesniegts tikai pēc rēķina apmaksas.

 

Augstākās izglītības diploma dublikātu izsniedz augstskola, kur saņemts dokumenta oriģināls. Augstskolas studentu izglītību apliecinošos dokumentus uzglabā 75 gadus. Šajā gadījumā nav nepieciešams ievietot sludinājumu “Latvijas Vēstnesī”, jo vispārējās un profesionālās izglītības diplomiem ir valstiska funkcija, bet augstskolas diploms ir izglītība, kas iegūta personas brīvas izvēles ceļā.

Scroll Up