Darbs, pensijas

Otrais līmenis

Lai saņemtu informāciju par otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, pārskaitītajām iemaksām un darījumiem, izmantojiet Latvija.lv e‑pakalpojumu  “Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts“.


Ir iespēja mainīt līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu. To var izdarīt,  izmantojot e‑pakalpojumu “E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai”. Līdzekļu pārvaldītāju var mainīt vienu reizi kalendārajā gadā, bet līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus – divas reizes kalendārajā gadā.


Pieprasot vecuma pensiju, otrajā līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot, pievienojot pirmajā līmenī uzkrātajam kapitālam vai iegādājoties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.


Plašāku informāciju par otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu var iegūt VSAA tīmekļa vietnē pieejamajā aprakstā.

Otrā līmeņa novēlēšana

Otrā līmeņa dalībnieks, kurš nav vēl pieprasījis vecuma pensiju, var izvēlēties, kā tiks izmantots viņa otrajā līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai:

  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
  • pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
  • mantot Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Par savu izvēli nepieciešams paziņot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), iesniedzot iesniegumu. To var izdarīt:

Ja persona pirms nāves par izvēli nav paziņojusi, uzkrāto kapitālu ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.


Noskaidrot, kāda ir bijusi mirušā izvēle, var personīgi vēršoties VSAA klientu apkalpošanas centros, vai pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietu.


Noskaidrot, cik liels ir otrajā līmenī uzkrātais kapitāls, var:

Vairāk informācijas lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

Scroll Up