Pakalpojumu centri

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC)

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus.

Patlaban VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 140 vietās: VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija

VPVKAC var patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību pieteikt visus portālā https://www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus (tajā skaitā izmantot e-adresi), kā arī atsevišķus pakalpojumus var pieteikt uz vietas VPVKAC papīra formā.

VPVKAC tiek nodrošināta “klienta darba vieta” – VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru un interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, kā arī brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.