Tiesību aizsardzība

Palīdzības dienesti un to pakalpojumi

Vienotais ārkārtas palīdzības tālrunis

112 ir Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības tālrunis. Uz šo tālruni var zvanīt bez maksas gan no fiksēta telefona, gan mobilā telefona jebkur Eiropas Savienībā (ES). Tas Jūs savienos ar operatīvajiem dienestiem (policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ugunsdzēsējiem).

 

Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

 

Zvaniet, ja:

 

 • izcēlies ugunsgrēks;
 • nepieciešama medicīniskā palīdzība;
 • nepieciešama policija;
 • jūtama gāzes smaka;
 • ceļu satiksmes negadījums;
 • negadījums uz ūdens;
 • negadījums uz dzelzceļa;
 • negadījums darba vietā;
 • noticis ēkas sagruvums;
 • noticis zemes nogruvums;
 • atrasta ķīmiska viela;
 • atrasts aizdomīgs priekšmets;
 • saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

 

Papildus tālrunim 112, katram dienestam Latvijā ir arī savs tiešais tālruņa numurs. Valsts policijai – 110. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113. Gāzes avārijas dienests – 114. Visi iepriekšminētie numuri ir bezmaksas.

Policija

Gadījumos, ja notiek sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums un ir nepieciešama tūlītēja palīdzība – ir jāziņo policijai. Palīdzības tālruņa bezmaksas numurs – 110.

Rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu var uzrakstīt:

 

 • elektroniski, sūtot uz iestādes e-adresi;
 • pa pastu uz kādu no policijas struktūrvienībām, atbilstoši negadījuma vietai;
 • klātienē, jebkurā policijas iecirknī;
 • elektroniski, parakstot ar drošu e-parakstu, sūtot uz e-pasta adresi pasts@vp.gov.lv.

 

Detalizētāku informāciju par to, kas ir jāiekļauj iesniegumā, var atrast Valsts policijas tīmekļa vietnē.

 

Ar Valsts policiju ir iespējams sazināties arī caur mobilo lietotni “Mana drošība”. Lietotnē ir iespējams:

 

 • nosūtīt savas atrašanās vietas koordinātas;
 • personām, kuras mutiski nav spējīgas ziņot par ārkārtas situāciju, uzsākt saraksti ar glābšanas dienestu;
 • tiešsaistē ziņot kā ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekam un
 • ziņot par noziedzīgiem nodarījumiem interneta vidē.

 

Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Katrai pašvaldībai ir savi sabiedriskās kārtības noteikumi, kurus var meklēt pašvaldības tiesību aktos. Pašvaldības policijas kontakttālruni meklējiet atbilstošās pašvaldības informatīvajos resursos.

 

Iesniegumus, sūdzības un jautājumus Valsts policijai un pašvaldības policijai var iesniegt izmantojot e-adresi.

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Uz NMP dienesta bezmaksas ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

NMP dienesta mediķi izsauc, ja:

 

 • ir bezsamaņa,
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību,
 • rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu,
 • ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu,
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

 

Detalizētāk ar visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad izsaucama NMP brigāde, var iepazīties MK noteikumu Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā. Par NMP brigādes izsaukumu pie ārvalstniekiem lasiet NMP tīmekļa vietnē.

 

Citos gadījumos, kuros nav nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība, vērsieties pie sava ģimenes ārsta. Vairāk par ģimenes ārstiem, to, kā izvēlēties un pieteikties pie ģimenes ārsta, lasiet sadaļā “Informācija par ģimenes ārstu”.

 

Ārpus sava ģimenes ārsta darba laika saslimšanas vai traumas gadījumā varat doties pēc palīdzības:

 

 

Vairāk informācijas lasiet dzīves situācijā Rīcība saslimšanas gadījumā, bet plašāku informāciju par palīdzības saņemšanas iespējām ārpus ģimenes ārsta darba laika atradīsiet Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību”.

Gāzes avārijas dienests

Gāzes avārijas dienests ir jāizsauc pa bezmaksas tālruņa numuru – 114 gadījumos, ja ir notikusi dabasgāzes noplūde vai, sajūtot gāzes smaku. Gāzes avārijas dienests ieradīsies notikuma vietā neatkarīgi no tā, kurš komersants apkalpo konkrēto dabasgāzes vai sašķidrinātās gāzes iekārtu.

Jūras meklēšanas un glābšanas dienests

Ja notikusi nelaime atrodoties uz ūdens, kuģojot, vai no atpūtas uz ūdens nav atgriezies Jūsu tuvinieks, nekavējoties zvaniet Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram pa tālruni 115. Tālrunis ir bezmaksas. Izsauciet glābējus arī, ja atrodat mīnu, torpēdu, lādiņu un citu bīstamu priekšmetu, tai skaitā arī ķīmisku vielu saturošu priekšmetu, kas var apdraudēt cilvēka dzīvību. Aizdomīgu priekšmetu atrašana piekrastē vai jūrā ir bieža un bīstama parādība, tādēļ ir jāievēro drošības pasākumi savas un apkārtējo dzīvības drošībai, bet par atrasto priekšmetu operatīvi jāinformē Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs. Vairāk lasiet Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta tīmekļa vietnē.

Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai

Ja Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pazudis bērns, par to jāziņo pa bezmaksas tālruni 116000. Katrā no valstīm zvanītājs tiks savienots ar atbildīgo iestādi vai organizāciju, kura sniegs informāciju par tālāko rīcību. Latvijā šī tālruņa ieviešanas un apkalpošanas tiesības ir Valsts policijai. Dienests pieņem zvanus par pazudušiem bērniem un sniedz padomus un atbalstu personām, kas ir atbildīgas par pazudušo bērnu.

 

Ja bērnu prettiesiski aizvedis vai aizturējis viens no vecākiem (liedzot otram vecākam iespēju īstenot aizgādības un saskarsmes tiesības), tiek pārkāptas gan nacionālās valsts, gan arī starptautiskās tiesību normas. Vairāk informācijas par bērnu prettiesisku aizvešanu un aizturēšanu var meklēt Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Palīdzības dienests noziegumu upuriem

Zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 116006, Jums ir iespēja saņemt atbalstu un informāciju, ja esat cietis noziegumā, esat cietušā tuvinieks, nozieguma aculiecinieks vai bijis iesaistīts noziegumā.

 

Ja esat saskāries ar:

 

 • zādzību,
 • ceļu satiksmes negadījumu,
 • uzbrukumu uz ielas,
 • pazemošanu,
 • vardarbību internetā,
 • atkārtotiem vardarbības draudiem,
 • vardarbību ģimenē,
 • seksuālu vardarbību,
 • slepkavību un citiem noziegumiem,

 

palīdzības dienests Jums sniegs emocionālu atbalstu, informēs par Jūsu tiesībām, sniegs informāciju par citām atbalsta organizācijām vai iestādēm. Vairāk lasiet tīmekļa vietnē cietusajiem.lv.

Bērnu tiesību aizsardzība

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Krīzes intervences komanda jeb Krīzes komanda ir speciāli apmācīta profesionāļu grupa psiholoģiskās palīdzības sniegšanai krīzes situācijās. Tā var sniegt operatīvu psiholoģisko palīdzību īpaši smagu negadījumu vai traģēdiju reizē. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tīmekļa vietnē pieejami arī pakalpojumi:

 

Scroll Up