Tiesību aizsardzība

Pamatinformācija par personu valsts informācijas sistēmās

Fizisko personu reģistrā – Jūs varat uzzināt, kādas aktuālās ziņas par Jums, Jūsu nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām ir iekļautas Fizisko personu reģistrā. Dati tiek sagatavoti *.pdf formātā. E-pakalpojumu nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Biometrijas datu apstrādes sistēmā, kura ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra atbildībā, varat iegūt un pārbaudīt informāciju par Jūsu biometriskajiem datiem (sejas digitālais attēls, pirkstu nospiedumi).

Scroll Up