Par mums

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv atbalsta vietne daridigitaliarhivs.lv

ir izstrādāta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotās integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Dari digitāli” ietvaros. Programmas ilgums – no 2018. gada aprīļa līdz 2022. gada novembrim. Programma ir saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu finansējumu.

Programmas “Dari digitāli” mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par valsts un pašvaldību e-risinājumiem (e-pakalpojumiem, oficiālo elektronisko adresi, drošu elektronisko parakstu u. tml.) un motivāciju tos izmantot.

Programmas laikā tiek organizēti dažādi komunikācijas pasākumi (komunikācija medijos un sociālajos tīklos, reklāma, nacionāla un reģionāla mēroga pasākumi u. c.). Ieskatu pasākumos atradīsiet sadaļā “Ziņas” un “Galerijas”.

Nozīmīgākā Programmas sastāvdaļa ir mācības – bibliotekāriem, skolotājiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un žurnālistiem, kuru rezultātā laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam ir izveidots unikāls 6000 digitālo aģentu tīkls visā Latvijā.

No 2021. gada oktobra digitālo aģentu loks tiks pilnveidots, digitālos aģentus mācot kā prasmīgus digitālos līderus. Viņu uzdevums būs ne tikai sniegt kvalitatīvu atbalstu digitālo risinājumu lietošanā klientiem, kuri raduši pakalpojumus saņemt klātienē, bet arī multiplicēt savas zināšanas, t. i., nodot zināšanas tālāk kolēģiem, klientiem un citiem līdzcilvēkiem.

Tāpat tiks turpinātas digitālo aģentu mācības (tālmācības kursa veidā), kā arī no 2022. gada sākuma tālmācības kursa veidā būs pieejamas digitālo prasmju mācības sabiedrībai (vietnē macibas.daridigitaliarhivs.lv).

Digitālo aģentu un līderu kustība ir būtiska, jo tie ir vēstneši, kas ne tikai paši ir apguvuši un izmanto valsts iestāžu piedāvātos e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, bet arī, veicot savus ikdienas pienākumus, dalās iegūtajās zināšanās par e-risinājumu iespējām un to izmantošanu ar saviem klientiem, kolēģiem un līdzcilvēkiem. Šāda digitālo aģentu un līderu loma ir nozīmīga gan iestādē – iekšējo procesu nodrošināšanai, gan arī darbā ar klientiem, gan sabiedrībā kopumā.

Dažādus Programmas ietvaros veidotos un partneru radītos informatīvos materiālus (bukleti, plakāti, infografikas, prezentācijas, attēli u. c.), ko varat brīvi izmantot savā ikdienā un profesionālajā darbībā, atradīsiet sadaļā “Informācija un materiāli partneriem”.

Mācību vietne macibas.daridigitaliarhivs.lv

Mācību vietne macibas.daridigitaliarhivs.lv ir izstrādāta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas “Dari digitāli” ietvaros. Programmas ilgums – no 2018. gada aprīļa līdz 2022. gada novembrim. Programma ir saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu finansējumu.

Nozīmīgākā Programmas sastāvdaļa ir mācības – bibliotekāriem, skolotājiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un žurnālistiem, kuru rezultātā laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam ir izveidots unikāls 6000 digitālo aģentu tīkls visā Latvijā.

No 2021. gada oktobra digitālo aģentu loks tiek pilnveidots, digitālos aģentus mācot kā prasmīgus digitālos līderus.

Tāpat vietnē tiek piedāvātas digitālo aģentu mācības (tālmācības kursa veidā), kā arī no 2022. gada sākuma tālmācības kursa veidā pieejamas digitālo prasmju mācības sabiedrībai.

Lai tiem iedzīvotājiem vai kolēģiem, kuriem nepieciešams atbalsts digitālo iespēju izmantošanā būtu informācija par iestādēm, kur pieejams izglītots speciālists –  Digitālo aģentu un digitālo līderu mācību programmas sekmīgi apguvušie mācību dalībnieki tiek iekļauti Digitālo aģentu kartē.

Seko mums sociālajos tīklos