Darbs, pensijas

Pārbaude par darbinieka sodāmību

Darbiniekam, stājoties darba attiecībās, pēc darba devēja pieprasījuma ir jāsniedz ziņas par personas (ne)sodāmību. Izziņu var pasūtīt portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību”.

Papildus informācija pieejama dzīves situācijas apraksta “Sodu apmaksa un apstrīdēšana” sadaļā “Izziņa par nesodāmību”.

Scroll Up