Darbs, pensijas

Pārbaude par darbinieka sodāmību

Darbiniekam, stājoties darba attiecībās, pēc darba devēja pieprasījuma ir jāsniedz ziņas par personas (ne)sodāmību.  Izziņu var pasūtīt portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumus “Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību” un “Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem”.

Vairāk informācija sadaļā “Atbildība likuma priekšā”.

Scroll Up